Υγεία | 23.06.2015

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των καινοτόμων ερευνών στον τομέα του διαβήτη και η κατανόηση του μεγέθους και της επιβάρυνσης της νόσου σε παγκόσμιο επίπεδο

Κατά την περίοδο 2014-2017 το Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη Μελέτη του Διαβήτη (EFSD) και η φαρμακευτική εταιρία Lilly θα χορηγήσουν υποτροφίες ύψους 2,3 εκατ. ευρώ  για τη χρηματοδότηση της έρευνας επάνω στη νόσο.
 
Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των καινοτόμων ερευνών στον τομέα του διαβήτη και η κατανόηση του μεγέθους και της επιβάρυνσης της νόσου σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Αιτήσεις για βασικές ή κλινικές έρευνες μπορούν να κατατεθούν (και) από Έλληνες επιστήμονες έως την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Για τις λεπτομέρειες του προγράμματος και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.europeandiabetesfoundation.org
 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νέων Επιστημόνων της EASD
 
Το 22ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νέων Επιστημόνων της European Association for the Study of Diabetes (EASD), θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Dusseldorf της Γερμανίας στις 9-13 Νοεμβρίου 2015.
 
Υπό τη διοργάνωση του German Diabetes Center, Leibniz–Center for Diabetes Research του Πανεπιστημίου του Heinrich – Ηeinne και την υποστήριξη της Lilly Diabetes, αυτό το πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσφερθεί σε 16 εξαίρετους επιστήμονες κάτω των 40 ετών.
 
Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει μία ενδελεχή παρουσίαση τόσο του θεωρητικού υποβάθρου όσο και των πρακτικών μεθόδων που άπτονται της έρευνας για το Διαβήτη και την παχυσαρκία, με τελικό στόχο την εφαρμογή των νέων αυτών γνώσεων στα εκάστοτε οικεία ιδρύματα των συμμετεχόντων. Το φετινό πρόγραμμα επικεντρώνεται στο μεταβολικό φαινότυπο των ποντικών.
 
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες, πλήρη επεξήγηση των κριτηρίων επιλογής και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το www.easd.org
 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Ιουλίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επισκεφτούν το σύνδεσμο http://www.europeandiabetesfoundation.org/

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα