Υγεία | 31.01.2014

Aνησυχία για την παιδική παχυσαρκία

Ανησυχητικά μηνύματα για την παιδική παχυσαρκία στις ηλικίες 5 – 16 ετών προκύπτουν από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. του Υπουργείου Παιδείας  κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι περισσότερα από δύο στα δέκα Χανιωτάκια είναι υπέρβαρα, ενώ αξιοσημείωτο ποσοστό παιδιών στην Κρήτη έχει ανεπαρκές επίπεδο φυσικής άσκησης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 23,2% των αγοριών και το 23,8% των κοριτσιών πανελλαδικά αξιολογήθηκαν ως υπέρβαρα, ενώ το 11% και το 9,8% των αγοριών και κοριτσιών αντιστοίχως ως παχύσαρκα.
Στα υπέρβαρα παιδιά τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου (25%) και τα χαμηλότερα στη Δυτική Ελλάδα (22%). Τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας καταγράφηκαν στα νησιά του Βόρειου (13%) και Νότιου (12,8%) Αιγαίου και τα χαμηλότερα στη Δυτική Ελλάδα (9,2%).

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Σε επίπεδο Κρήτης τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών, ηλικίας 5 – 16 ετών, καταγράφονται στα Χανιά. Πιο συγκεκριμένα, στον Νομό μας υπέρβαρο είναι το 24,4% των αγοριών και το 26,7% των κοριτσιών, ενώ πρόβλημα παχυσαρκίας αντιμετωπίζει το 17,8% των αγοριών και το 13% των κοριτσιών.

Στο Ηράκλειο 23,1% των αγοριών και 24,4% των κοριτσιών είναι υπέρβαρα και πρόβλημα παχυσαρκίας εντοπίζεται στο 13,7% των αγοριών και το 11,9% των κοριτσιών.

Στο Ρέθυμνο το ποσοστό υπέρβαρων αγοριών κυμαίνεται στο 23,2% και το αντίστοιχο των κοριτσιών στο 23,5%. Τα παχύσαρκα αγόρια φτάνουν το 12,1% και τα κορίτσια το 10,3%
Χαμηλότερα είναι τα ποσοστά στο Λασίθι, όπου υπέρβαρο είναι το 22,8% των αγοριών και το 24% των κοριτσιών, ενώ 15,4% των αγοριών και 13,2% των κοριτσιών καταγράφονται ως παχύσαρκα.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια είχαν παρόμοια αξιολόγηση ως προς τον διατροφικό δείκτη και φάνηκε ότι απέχουν αρκετά από το ιδανικό μοτίβο της υγιεινής μεσογειακής δίαιτας.  Ωστόσο, τα κορίτσια είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιητικές διατροφικές συνήθειες (40,3%), σε σύγκριση με τα αγόρια (37,9%).

Αν και δεν υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, φαίνεται ότι στις Περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας τα παιδιά παρουσίαζαν ελαφρώς καλύτερες διατροφικές συνήθειες σε σχέση με τα αντίστοιχα των υπόλοιπων περιοχών της Ελλάδας.

Στην Κρήτη το 9% των παιδιών έχει μη ικανοποιητικές διατροφικές επιλογές, το 51% σχετικά ικανοποιητικές και το 40% ικανοποιητικές.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα, πανελλαδικά το 72% των αγοριών είχαν ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια ήταν 60,7%. Ποσοστό 26% και 31% των αγοριών και των κοριτσιών αντιστοίχως δεν συμμετείχαν σε άλλη αθλητική δραστηριότητα εκτός του σχολείου.

Το υψηλότερο ποσοστό ικανοποιητικών επιπέδων σωματικής δραστηριότητας εμφάνισαν οι μαθητές της Δυτικής Μακεδονίας και το χαμηλότερο στα Ιόνια Νησιά.

Τα αγόρια σε μεγαλύτερο ποσοστό (27,4%) υπερέβαιναν τον επιτρεπτό χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης και βιντεοπαιχνιδιών (2 ώρες) σε σύγκριση με τα κορίτσια (21,6%).

Τα παιδιά στην Κρήτη φαίνεται να “τεμπελιάζουν” περισσότερο καθώς στο νησί καταγράφεται το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό (36%) μη ικανοποιητικού επιπέδου φυσικής δραστηριότητας, μετά τα νησιά του νοτίου Αιγαίου και του Ιουνίου.

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίες αποσκοπούν στην προσφορά γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη δημιουργία υπηρεσιών για το παιδί, το σχολείο, αλλά και την οικογένεια, με άξονα τη διαμόρφωση μιας υγιεινής στάσης ζωής.

Το  Ε.Υ.ΖΗ.Ν απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας και -κάθε έτος- καταγράφει και αξιολογεί τον ρυθμό ανάπτυξης, τις διατροφικές συνήθειες, τη σωματική δραστηριότητα και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Ταυτόχρονα, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν., μέσα από παράλληλες ενέργειες, παρέχει διαρκή συμβουλευτική ενημέρωση και εκπαίδευση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τέλος, με συγκεκριμένες δράσεις, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. παρεμβαίνει στην καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας.
Το σχολικό έτος 2012 – 13, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. πραγματοποιήθηκε στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, ενώ για το σχολικό έτος 2013 – 14 θα διενεργηθεί και στα Λύκεια. Συνολικά, κατά το α’ έτος εφαρμογής του συμμετείχαν συνολικά 359.262 μαθητές από 4.451 σχολεία της χώρας.

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψαν δείκτες αξιολόγησης της σωματικής τους διάπλασης, της ποιότητας της διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας, των καθιστικών συνηθειών και της φυσικής κατάστασης των παιδιών της χώρας. Ατομικές αναφορές για κάθε παιδί προέκυψαν αυτόματα με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και δόθηκαν στους γονείς των παιδιών από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς.

Χανιώτικα Νέα

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα