Κρήτη | 02.05.2013

Ενίσχυση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. ζητούν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Κρήτης

Έγγραφο με θέμα "Χρόνος Εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού" απέστειλαν στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων της Κρήτης. Το έγγραφο αναγνώσθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του κλάδου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να πληροφορηθούν ότι ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας του προσωπικού τηρείται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, οι δικαιούμενες ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται κανονικά και ότι τα συστήματα εργασίας εναλλασσόμενων αλλαγών που καθορίζονται σε κάθε υπηρεσία από τους εκάστοτε διοικητές, εφαρμόζονται ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας τους, με γνώμονα αφενός μεν την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών (με βάση τις ανάγκες που ανακύπτουν καθημερινά, καθώς και στο πλαίσιο εκτέλεσης διαταγών Προϊστάμενων υπηρεσιών) και αφετέρου την εξυπηρέτηση του πολίτη και κατ΄ επέκταση του κοινωνικού συνόλου με την εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας αυτών.

Οι αστυνομικοί εστιάζουν, επίσης, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, που όπως ανέφεραν μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση των υπηρεσιών του νησιού με Αστυνομικό Προσωπικό, την πλήρωση των ήδη υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων, ζήτημα το οποίο η Ένωσή έχει αναδείξει επανειλημμένως και που μελλοντικά θα πρέπει να διεκδικήσουν με συλλογική δράση.

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα