Υγεία | 31.08.2015

Την πεποίθηση ότι χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας δεν υπάρχει σύστημα υγείας εκφράζουν οι συγγραφείς του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία

Την σημαντικότητα του οικογενειακού γιατρού είχε τονίσει και ο απερχόμενος υπουργός Υγείας Π.Κουρουμπλής στην τελευταία του συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ως υπουργός, ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά ότι " η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα είναι αυτή που θα αναχαιτίσει την εικόνα που βλέπουμε στα νοσοκομεία και θα δείξει ότι υπάρχει ο οικογενειακός γιατρός για κάθε πολίτη, ο γιατρός της γειτονιάς που θα κάνει τον ασφαλισμένο να αισθανθεί ότι στηρίζεται από το κράτος"

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στις αλλαγές στο σύστημα χρηματοδότησης και διοίκησης των δημόσιων νοσοκομείων, τις οποίες προβλέπει το σχέδιο κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει προτεραιότητα στη μείωση των επιβαρύνσεων των πολιτών στην Υγεία, στις προσλήψεις και στην ανασυγκρότηση των δημόσιων δομών και στην αναδιοργάνωση του ΕΣΥ.

"Θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της καθολικότητας στην πρόσβαση, της ισότητας στη φροντίδα και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών" αναφέρει χαρακτηριστικά για τους στόχους που έχουν τεθεί για ένα νέο και πιο αποτελεσματικό σύστημα υγείας.

Στο πρόγραμμα προβλέπεται η ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης των ανασφάλιστων και μείωση συμμετοχής στο κόστος των εξετάσεων - φαρμάκων με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και ανακατανομής πόρων υπέρ της δημόσιας περίθαλψης.

Ο ρόλος του Π.Ο.Υ

Το υπουργείο Υγείας ως γνωστό συνεργάστηκε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και μαζί έχουν ήδη εκπονήσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο Σύστημα Υγείας. Κύριος στόχος του η διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα υγείας με άμεσο περιορισμό, των εμποδίων πρόσβασης στη φροντίδα υγείας. Προβλέπει επίσης την προστασία του πληθυσμού από τις οικονομικές συνέπειες της πλημμελούς υγειονομικής φροντίδας και της κακής κατάστασης της υγείας, μέσω της μείωσης 42 και απευθείας πληρωμών κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας.

Το Εθνικό Δίκτυο ΠΦΥ

Για την ΠΦΥ προβλέπει την ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) σε όλη τη χώρα που θα βασίζεται στις αποκεντρωμένες μονάδες υγείας γειτονιάς, στα Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, στον οικογενειακό γιατρό με συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και στην διεπιστημονική ομάδα υγείας.

Η ΠΦΥ δεν διασφαλίζει μόνο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στο ΕΣΥ αλλά εισάγει την έννοια της ολοκληρωμένης φροντίδας που περιλαμβάνει την προαγωγή Υγείας, την πρόληψη, τη διενέργεια των εμβολιασμών και των απαραίτητων προσυμπτωματικών ελέγχων, την τακτική ιατρική παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων, την αποθεραπεία και την αποκατάσταση.

Σε πρώτη φάση το δίκτυο της ΠΦΥ θα αναπτυχθεί σταδιακά σε 3 - 4 αστικές περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές της δομές (Δημοτικά Ιατρεία, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ.

Η στροφή στην ΠΦΥ συνιστά κορυφαία μεταρρυθμιστική τομή στο νοσοκομειοκεντρικό σύστημα Υγείας, ενώ αποτελεί τη στρατηγική απάντηση στην ανάγκη επιστημονικά τεκμηριωμένης άσκησης της ιατρικής, ολιστικής και ποιοτικής φροντίδας του ασθενή, και ελέγχου του κόστους περίθαλψης.

Λειτουργική αναβάθμιση των σημερινών δομών του ΠΕΔΥ στην κατεύθυνση «δευτεροβάθμιων» μονάδων ΠΦΥ (Αστικά Κέντρα Υγείας), με εξειδικευμένες κλινικές και εργαστηριακές υπηρεσίες.

Ριζικές αλλαγές στα δημόσια νοσοκομεία

Δομικές αλλαγές στην λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, προβλέπει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με ίδρυση αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), θέσπιση της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, και διασύνδεση ΤΕΠ - ΕΚΑΒ.

Επίσης, κάνει λόγο για αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος των ραντεβού και της λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και δημιουργία διαφανούς λίστα χειρουργείου και διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ με στόχο την ισότιμη, έγκαιρη και χωρίς συναλλαγές εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ανάμεσα στις αλλαγές που προβλέπονται είναι και η αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας των νοσοκομείων, καθώς και δημιουργία «Παρατηρητηρίου αστοχίας υλικών» και «ηλεκτρονικής αποθήκης» για όλες τις δημόσιες δομές. Επίσης σύσταση γραφείων δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία, προώθηση μορφών κοινωνικής οικονομίας στον τομέα των υποστηρικτικών υπηρεσιών των νοσοκομείων και "εδραίωση ενός άλλου κοινωνικού ήθους στο ΕΣΥ, σε συνεργασία με τις πιο έντιμες και αξιόπιστες δυνάμεις του" , όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Διαφανής διακυβέρνηση ΕΣΥ με σύγχρονη διοίκηση

Όπως αναφέρει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ , στόχος είναι η διαφανής διακυβέρνηση του συστήματος Υγείας με διαρθρωτικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση. Βασικά σημεία προς την κατεύθυνση αυτή είναι η διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας, της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας των Διοικήσεων των νοσοκομείων και η ενιαιοποίηση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγείας με έμφαση στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς. Επίσης προβλέπεται η ολοκλήρωση της προετοιμασίας και αξιοποίηση του Χάρτη Υγείας στο δημοκρατικό προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας και η προώθηση και διαχείριση της καινοτομίας, των ευφυών συστημάτων και των στρατηγικών πληροφοριών στην Υγεία. Ακόμη η δημιουργία αυτόνομου Κέντρου Γνώσης και Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ) για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των πολιτικών Υγείας και η αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της ιατρικής εκπαίδευσης και των ιατρικών ειδικοτήτων, με επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ΚΕΣΥ.

Για τη δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση του συστήματος, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει αναχρηματοδότηση της δημόσιας περίθαλψης και σταδιακή σύγκλιση των δημόσιων δαπανών Υγείας (ως ποσοστό του ΑΕΠ) με το μέσο όρο της ΕΕ και επανεπένδυση στην ΠΦΥ, την πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία που μακροπρόθεσμα μειώνουν το κόστος περίθαλψης .

Στόχος η βελτιστοποίηση των οικονομικών του ΕΟΠΠΥ

Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ για τη βελτίωση των οικονομικών όρων συνεργασίας με τους παρόχους, τη φαρμακευτική βιομηχανία και άλλους προμηθευτές υπηρεσιών.

Καθορισμό κλειστού προϋπολογισμού για τα πολύ ακριβά καινοτόμα φάρμακα (ΦΥΚ) και διαπραγμάτευση τιμών με βάση τον όγκο και το αποδεδειγμένο θεραπευτικό όφελος.

Ανατιμολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων σε συνδυασμό με κλιμακωτές εκπτώσεις (rebates) με βάση τον όγκο, καθώς και με κατευθυντήριες διαγνωστικές οδηγίες και έλεγχο των παραπεμπτικών σε πραγματικό χρόνο.

Ενσωμάτωση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς.

Αναβάθμιση της δημόσιας φαρμακευτικής πολιτικής με ενίσχυση- αναδιοργάνωση των ΕΟΦ - ΙΦΕΤ, με αύξηση της διείσδυσης ποιοτικών γενοσήμων και μείωση του ποσοστού συμμετοχής των ασθενών στο κόστος των φαρμάκων με κοινωνικά και νοσολογικά κριτήρια.

Ενίσχυση των παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο για ζητήματα δημόσιας υγείας

Η πρόβλεψη αφορά ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στα θέματα δημόσιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στη διατομεακή συνεργασία με τους φορείς των τοπικών κοινωνιών και στις συντονισμένες προληπτικές δράσεις στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας (εργασία, εισόδημα, διατροφή, κατοικία, ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, περιβαλλοντική προστασία, οδική ασφάλεια κλπ).

Στην πολιτική για τις εξαρτήσεις δίνεται έμφαση στον τομέα της πρόληψης με προτεραιότητα την αναχαίτιση της αυξητικής τάσης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών που παρατηρείται στο νεανικό πληθυσμό.

Αποσκοπούμε σε επίλυση του θεσμικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Πρόληψης, στην κατεύθυνση της κατάρτισης και εφαρμογής συνολικής στρατηγικής με ενιαία επιστημονική εποπτεία και συντονισμό των επιμέρους δράσεων.

Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

Το πρόγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού του ασύλου και της ανάπτυξης τομεοποιημένων, πρωτοβάθμιων και κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με σεβασμό στα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών.

Διοικητική μεταρρύθμιση του Συστήματος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με μετατόπιση του κέντρου βάρους του συστήματος λήψης αποφάσεων από την κεντρική διοίκηση (ΔΨΥ) στις ΥΠΕ και στις σχεδιαζόμενες Τομεακές Διευθύνσεις Ψυχικής Υγείας (Το.Δι.Ψ.Υ.).
Συμβολή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην παραγωγική ανασυγκρότηση μέσω των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ΚΟΙΣΠΕ) που απαντούν και στη θεραπευτική - αποκαταστασιακή ανάγκη των ασθενών και στην 43 οικονομική - αναπτυξιακή ανάγκη της χώρας.

Διασύνδεση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (με έμφαση στα ΚΨΥ) με την ΠΦΥ.

Μελετάται η διασύνδεση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τα προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι, λειτουργώντας ακτινωτά (Κέντρο Ψυχικής Υγείας - Κέντρα Υγείας αστικού ή αγροτικού τύπου - Κινητή Μονάδα - Βοήθεια στο Σπίτι) και παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών.

Τέλος στη λίστα για ένταξη σε προγράμματα υποκατάστασης

"Διασφαλίζουμε το δικαίωμα των εξαρτημένων στη θεραπεία μέσα από ένα ολιστικό μοντέλο που συνδυάζει και ενσωματώνει όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις" αναφέρει το πρόγραμμα για το θέμα των ναρκωτικών.

Εξαλείφεται η λίστα για την ένταξη σε προγράμματα υποκατάστασης. Η αποσυμφόρηση των θεραπευτικών μονάδων υποκατάστασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από:

Δημιουργία νέων Μονάδων 'Αμεσης Πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ, που θα μπορούν να υποδεχτούν και να υποστηρίξουν χρήστες ουσιών σε πρώτο επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη χορήγηση υποκατάστατου και την κάλυψη βασικών αναγκών των ατόμων.
Φαρμακευτική υποστήριξη των σταθεροποιημένων υπό θεραπεία ατόμων από πιστοποιημένους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Προώθηση νέου μοντέλου συνέργειας και λειτουργικής διασύνδεσης των δομών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων με επίκεντρο τον θεραπευόμενο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας και να επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των διαθέσιμων υλικών πόρων.

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων και, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων που έχουν εμπλακεί με το σωφρονιστικό σύστημα.
Περαιτέρω, πρέπει να ενισχυθεί η φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας των εξαρτημένων που επιδεινώνεται καθημερινά λόγω της υποβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης αλλά και εξαιτίας της συνοσηρότητας από μολυσματικές ασθένειες.

iefimerida.gr

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα