Ελλάδα | 31.12.2012

Η προθεσμία υποβολής των Προτάσεων Συνεργασίας και βιογραφικών στοιχείων είναι μέχρι 09/01/2013

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) καλεί ενδιαφερόμενους για συνεργασία ως Ειδικοί Συνεργάτες με Υπηρεσιακή Ανεξαρτησία όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις συνεργασίας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:/ /www.esdy-cvs.gr/ αναφέροντας τον κωδικό θέσης (στο πεδίο «Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης»). Δεν θα γίνονται αποδεκτές προτάσεις συνεργασίας που θα υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (email, έντυπη μορφή, ταχυδρομείο κ.λπ.).

Η προθεσμία υποβολής των Προτάσεων Συνεργασίας και βιογραφικών στοιχείων είναι μέχρι 09/01/2013. Περισσότερες πληροφορίες για τα τυπικά προσόντα και την Αίτηση Συμμετοχής στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ (www.esdy.edu.gr) και στον κο Αλέξη Αντωνέλο (τηλ. 213-2010386).


Πηγή: diorismos.gr

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα