Κρήτη | 30.01.2015

Τακτική συνεδρίαση στις 3 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 3/02/2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 3/02/2015

Θέμα 1ο: Υποβολή Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 2ο: Προγραμματισμός πρόσληψης διμηνιτών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 4ο: Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 435/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ με  θέμα “Ορισμός μέλους Δ.Σ. με πλήρη απασχόληση”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

 

Θέμα 7ο: Σύναψη χρησιδανείου οχήματος και μηχανήματος προς την ΔΕΥΑΒΑ

Εισηγητής: κ.  Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

 

Θέμα 8ο:  Σύσταση επιτροπής παραλαβής δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 9ο: Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής  για παραλαβή ανταλλακτικών- βεβαίωση εργασιών συντήρησης & επισκευής αυτοκινήτων- μηχανημάτων για το  έτος 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 10ο: Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (μη εξειδικευμένων) των υπηρεσιών: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού - Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νσης ΚΕΠ - Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο-Επιτελικές υπηρεσίες για το έτος 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

 Θέμα 11ο:  Ορισμός μέλους για την σύσταση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Πλατανιά για το   έτος 2015 (άρθρο 67 παρ. 1 & άρθρο 70 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

 Θέμα 12ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 13ο: Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης) καθώς και ελαιολιπαντικών  για το έτος 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 14ο: Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (μη εξειδικευμένων) της Δ/νσης Περιβάλλοντος  και Ανάπτυξης  για το έτος 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 15ο: Συγκρότηση Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) για το έτος 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 16ο: Παράταση προθεσμίας έργου με τίτλο “Κατασκευή γηπέδου 5 χ 5 στην Τ.Κ. Βουκολιών”

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 17ο: Παράταση προθεσμίας έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013 ΕΠ00280122

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΒΟΥΒΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 20ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο “Κατασκευή ξύλινων στοιχείων και συνοδευτικά έργα για τη διοργάνωση του χριστουγεννιάτικου χωριού Τ.Κ. Λάκκων (περιοχή Ομαλού)

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 21ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «Βελτιωση οδου – Αναπλαση πεζοδρομιων στις Τ.Κ. Πλατανια, Κοντομαριου, Μαλεμε»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 22ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πλατανιά – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) για την “Ενίσχυση του Μηχανισμού Καθαριότητας” του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 23ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πλατανιά – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) για την “Τελική Διάθεση των δημοτικών στερών αποβλήτων” του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 24ο: Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά για

τις ανάγκες συμμετοχής στη διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 25ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων 2015 – 2016 (Προσθήκη και λειτουργία ειδικότητας στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά)   

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 26ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 27ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Μαρούσα Ναλέτη του Παναγιώτη, κάτοικος Τ.Κ. Ζουνακίου της ΔΕ Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 28ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μητρόπουλο Γεώργιο του Κων/νου, κάτοικος Τ.Κ. Πρασέ – Νέων Ρουμάτων Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 29ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μυλωνάκη Στέφανο του Αποστόλου,  κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ,  της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 30ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής σε αθλητικές εκδηλώσεις και ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 31ο: Έγκριση 2ης παράτασης της Σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 32ο:Έγκριση 2ης παράτασης της Σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ “ΚΥΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 33ο: Έγκριση παράτασης της Σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών “Παροχή Υπηρεσιών διοργάνωσης τριών ημερίδων στα πλαίσια της δράσης ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ και Παροχή Υπηρεσιών διοργάνωσης δύο ημερίδων στα πλαίσια της δράσης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 34ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014

Εισηγητής: κ.  Εμμανουήλ Σολιδάκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 35ο: Διόρθωση σφάλματος στη με αριθμ. 269/2014 Απόφαση Δ.Σ. και συνακόλουθα στην με αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3201Β΄/28-11-2014

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 36ο: Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 37ο: Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΚΟΝΑΣ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 38ο: Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 39ο: Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕΜΠΡΩΝΑ, Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 40ο:  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΔΕΛΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 41ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην τ.κ. Μεσκλών»  του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 42ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ» 

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 43ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πλατανιά για την συγκρότηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων των παρακάτω επιτροπών:

α) Επιτροπή Καθορισμού Πολυσύχναστων Παραλιών

β) Επιτροπή Γνωμοδότησης επί αιτημάτων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 44ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων & ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα