Κρήτη | 30.01.2015

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας), με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ (ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΧ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΛΠ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013, 26ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ», Προϋπολογισμού 195.313.00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1946/08-01-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης και με τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001» Υποέργο 1: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης (Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων και συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου)», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 9026/21-01-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «ΚΡΟΥΣΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ'', προϋπολογισμού  126.690,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8975/21-01-2015 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1887/08-01-2015 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

5.      Χορήγηση παράτασης Προθεσμίας του έργου: 1ο Υποέργο: «Διάνοιξη νέου τμήματος Παλέ – Αγκουσελιανά - Κάνεβος επαρχιακής οδού 4» του έργου «Διάνοιξη νέου τμήματος Παλέ - Αγκουσελιανά - Κάνεβος επαρχιακής οδού 4», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1879/08-01-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

Χορήγηση 2ης παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση ΕΟΔ Σητεία - Παχειά Άμμος», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5913/15-01-2015 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή οδού Αυγενική – Αγία Βαρβάρα (Χ.Θ. 18+541 – Χ.Θ. 21+145)», υποέργο 2ο «Έργα αποκατάστασης – προστασίας – βελτίωσης οδικού τμήματος (Χ.Θ. 21+145 – Χ.Θ. 22+200) στην Ε.Ο. Ηράκλειο – Μοίρες στην περιοχή Αγ. Βαρβάρας, σύμφωνα με τη αρ. πρωτ. 164357/31-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΓΑΖΙ - ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ. - 5ο ΥΠΟΕΡΓΟ», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε. – ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6335/16-01-2015 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

9.      Σύναψη σύμβασης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης «Ι/Κ επί της επ. οδού 24 και προσβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας από & προς το νέο δημοτικό σχολείο Ασημίου» ως 2η επιμέρους σύμβαση της Συμφωνίας – Πλαισίου «Συμπληρωματικές Μελέτες Έργων χρηματοδο­τούμενων από το Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών έργων της Π.Ε.Η.: Μελέτη επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3137/12-01-2015 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕΙΣΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ», προϋπολογισμού 157.440,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 11602/27-1-2015  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
Έγκριση αποτελέσματος της από 13.01.2015 δημοπρασίας του έργου: «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Σεισάρχων Δήμου Ανωγείων» 1ο Υποέργο Υδρευτικά και Αποχετευτικά Δίκτυα», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 12136/27-1-2015 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
Έγκριση παραχώρησης χρήσης ορισμένου χρόνου, μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας ΠΕΡ στους δήμους του νομού, για την εκτέλεση του έργου: "Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και τεχνικών παρεμβάσεων εντός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης", σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και χορήγηση παράτασης της μελέτης "μελέτη παράκαμψης οικισμών Μέσα Λακωνίων δρόμου προς Λατομική Περιοχή Ταπών", σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: "Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικών δρόμων στην περιοχή τοπικών Κοινοτήτων Μουρνιών, Γδοχίων, Ρίζας, Μύρτους, Ανατολής του Δήμου Ιεράπετρας", σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Απόφασης Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Πολιτισμού –  Αθλητισμού 2015, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου.
Αποδοχή πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού στο νέο ισόγειο κτίριο του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Τυμπακίου, συνολικού προϋπολογισμού 55.769,98 € (ευρώ) με Φ.Π.Α., το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2012ΕΠ00280072, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 7762/19-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.
Έγκριση: α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 53.000 ευρώ με το Φ.Π.Α. β) διάθεσης πίστωσης 53.000 € με Φ.Π.Α. γ) των όρων της Διακήρυξης και δ) συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8969/21-1-2015 έγγραφο της Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Π.K. και της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.K.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες που αφορούν το  προηγούμενο και το τρέχον οικονομικό έτος της Περιφέρειας Κρήτης και της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10489/23-1-2015 έγγραφο της Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.
Έγκριση δαπανών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Euronet 50/50max, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.
Έγκριση: α) Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου», β) των όρων της επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
Έγκριση: α) διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της «Καταπολέμηση κουνουπιών στη Π.Ε. Λασιθίου για το έτος 2015», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή β) διάθεσης πίστωσης, γ)των όρων της διακήρυξης, δ) συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισμού και ε) συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος,  σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
Έγκριση προμήθειας GPS χειρός για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Λ με απ’ ευθείας ανάθεση μέσω συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
Έγκριση πραγματοποίησης επιμορφωτικού σεμιναρίου, με θέμα την σύνταξη δημοσίων εγγράφων, στο χώρο της Π.Ε. Λασιθίου, με απευθείας ανάθεση μέσω συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.300,00 € (με ΦΠΑ) για την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο 1ο Greek Tourism Workshop που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχεράνη (16 Φεβρουαρίου 2015), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Λασιθίου.
Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου που αφορά απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας», δικάσιμος στις 18-02-2015, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10072/22-01-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού» πρ/σμού δαπάνης 84.206,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Μετατροπή πολύκεντρου σε χώρο μουσικής μελέτης Δήμου Ανωγείων και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού, ενστάσεων και παραλαβής ειδών και εργασιών, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 7386/19-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου  Περιφερειακής  Ενότητας Ρεθύμνης A’ Φάση», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου  Περιφερειακής  Ενότητας Ρεθύμνης Β’ Φάση», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 12078/27-1-2015 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στη διεθνή τουριστική έκθεση ΙΤΒ Βερολίνου 2015, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου.
Διαφημιστική καταχώρηση για την προβολή του "Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού", στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Κρήτης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου.
Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΤ. – ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΣΤΥΛ.», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 12940/29-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας & Βελτίωση οδικού δικτύου Π.Ε. Χανίων (Β ΦΑΣΗ 2012», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 13133/29-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα