Αθλητισμός | 22.07.2015

Η Παρασκευή 31η Ιουλίου είναι η νέα ημερομηνία που όρισε η διοίκηση της ΠΑΕ Εργοτέλης τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που έως τώρα έχει αναβληθεί δύο φορές.

Είδηση στην προκειμένη περίπτωση βέβαια θα αποτελέσει η κανονική πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και όχι ο ορισμός της ημερομηνίας που έχει ήδη αλλάξει δύο φορές.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης παραμένουν τα ίδια, (επιλογή κατηγορίας ανάμεσα σε Football League ή Γ’ Εθνική, λύση και θέση σε εκκαθάριση της εταιρείας, και ορισμός εκκαθαριστών), όμως το ερώτημα είναι  αν τις οχτώ ημέρες που μεσολαβήσουν θα έχουν ξεκαθαρίσει οριστικά τα πράγματα σε δικαστικό μέτωπο, κι αν όχι τι θα πράξει τότε η διοίκηση.

Τα πράγματα είναι οριακά σε αγωνιστικό επίπεδο με τις αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών να διαδέχονται η μία την άλλη κι ενώ όπως φαίνεται και ο Ιούλιος θα περάσει χωρίς καμία αγωνιστική εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Εργοτέλης αναφέρει:

«Πρόσκληση των μετόχων της Γ.Σ. Εργοτέλης Π.Α.Ε. σε Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Β Επαναληπτική  Έκτακτη  Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός Ν. Πλαστήρα  1) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β Επαναληπτική Έκτακτη  Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την  31η Ιουλίου 2015 , ημέρα Παρασκευή   και ώρα 19.00 στην έδρα της εταιρείας,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Ενημέρωση των μετόχων επί των οικονομικών θεμάτων της εταιρείας.

2. Συμμετοχή της  εταιρείας Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Π.Α.Ε. σε επαγγελματική κατηγορία ( FOOTBALL LEAGUE ) ή σε ερασιτεχνική κατηγορία.

3. Λύση και θέση σε εκκαθάριση της εταιρείας Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Π.Α.Ε. σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

4. Ορισμός εκκαθαριστών.

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση τις μετοχές τους ή  να προσκομίσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

Επίσης  οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής  τους.

Ηράκλειο  20 Ιουλίου  2015

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης  Γ. Δασκαλάκης».

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα