Ελλάδα | 11.06.2013

Τι αναφέρουν έγγραφα της Πολεοδομίας

Το τμήμα Πολεοδομίας του δήμου Αριστοτέλη με έγγραφό του προς το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας ζητάει τη διακοπή των οικοδομικών εργασιών στις Σκουριές ενώ με δεύτερο έγγραφό της ζητάει από το υπουργείο Περιβάλλοντος την «Διερεύνηση θεμάτων που αφορούν σε εργασίες της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός στις επικείμενες Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στη θέση Σκουριές».

Προς: Το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας

Θέμα: Διακοπή οικοδομικών εργασιών

Παρακαλούμε σύμφωνα με την παρ 5α του άρθρου 4 του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» [ΦΕΚ 79Α/2012] να διακόψετε κάθε οικοδομική εργασία στη θέση «Σκουριές» της Μεγάλης Παναγίας του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, καθώς έπειτα από αυτοψία που διενήργησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας διαπιστώθηκαν εκτεταμένες εκσκαφές και άλλες κατασκευές χωρίς άδεια δόμησης.

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η νομιμότητα των διαπιστωθέντων εργασιών και κατασκευών από τους συναρμόδιους φορείς (σε περίπτωση αποκλειστικής τους αρμοδιότητας για την αδειοδότηση) θα συνταχθεί διερευνητικό ερώτημα προς το ΥΠΕΚΑ, Γενική Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών και την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, ενώ έως τότε θα τηρηθεί η διακοπή των εργασιών για την αποφυγή δημιουργίας τετελεσμένων - αυθαίρετων κατασκευών με περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Εφόσον δεν αποδειχθεί η νομιμότητα των εκτελούμενων εργασιών-κατασκευών θα συνταχθεί έκθεση αυτοψίας, υπολογισμός αξίας και επιβολή προστίμων των αυθαίρετων κατασκευών.

Η συνέχιση θα επιτραπεί μόνο με νεότερο σήμα μας ανεξάρτητα αν σας παρουσιαστεί οποιαδήποτε αδειοδότηση.


respentza

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα