Κρήτη | 31.07.2014

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, Αχμέτ Ουζουμκού, από την υδρόλυση των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο.

Καθησυχαστικός για τους κινδύνους από την υδρόλυση των χημικών της Συρίας έχει ξεκινήσει πάνω στο πλοίο Cape Ray, είναι ογενικός διευθυντής του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Οπλων, Αχμέτ Ουζουμκού, σε απαντητική του επιστολή προς τους φορείς της Κρήτης.

Ο κ. Ουζούμκου με την επιστολή του που έχει ημερομηνία 29 Ιουλίου, παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την υδρόλυση των χημικών επισημαίνοντας ότι μια ομάδα επιθεωρητών της έχει επιβιβαστεί στο Cape Ray, για να ελέγχει την καταστροφή των χημικών όπλων.

Το πλήρες κείμενο της απαντητικής επιστολής του Αχμέτ Ουζουμκού είναι το παρακάτω:

"Απαντώ στην από 27 Ιουνίου 2014 επιστολή σας. Χαίρομαι για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει στην επιχείρηση περιορισμού του προγράμματος χημικών όπλων της Συρίας και για την υποστήριξη σας σε αυτή την αποστολή. Έχω σημειώσει την αυξημένη ανησυχία σας στην επιστολή, σε σχέση με τη καταστροφή των Συριακών χημικών όπλων στο πλοίο Cape Ray στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας διαβεβαιώσω ότι για την ασφάλεια των ανθρώπων και τη προστασία του περιβάλλοντος έχουν ληφθεί πρώτιστα υπ’ όψη σε όλες τις δραστηριότητες μεταφοράς και καταστροφής των Συριακών χημικών όπλων.

Πράγματι στη συμφωνία για τα χημικά όπλα αναφέρεται ότι: « κάθε χώρα μέλος, κατά τη διάρκεια μεταφοράς, ελέγχου, αποθήκευσης και καταστροφής χημικών όπλων θα παρέχει τη μεγαλύτερη διασφάλιση στην υγεία των ανθρώπων και στη προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε κράτος μέλος θα μεταφέρει, ελέγχει, αποθηκεύει και καταστρέφει τα χημικά όπλα σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ασφάλειας». Επιπλέον κατά τη συμφωνία ρητά απαγορεύονται οι παλαιότερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι καταστροφής με την «βύθιση» στη θάλασσα, τη ταφή στο έδαφος ή τη καύση».

Προσέχοντας τα ιδιαίτερα σχόλια σας για τη καταστροφή των δύο τύπων χημικών όπλων στο Cape Ray, θα ήθελα έντονα να πω ότι η υδρόλυση είναι μια ώριμη τεχνολογικά μέθοδος, που έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και δεκάδες χρόνια, για παράδειγμα στο πρόγραμμα καταστροφής χημικών των ΕΠΑ, χωρίς βλαβερές συνέπειες σε ανθρώπους και περιβάλλον. Οι αρχές των ΕΠΑ έχουν κάνει αυστηρούς ελέγχους για το Σύστημα της Αναπτυσσόμενης Υδρόλυσης (FDHS) από τότε που εγκαταστάθηκε στο πλοίο και έχουν γίνει με ασφάλεια δοκιμαστικές μετρήσεις.

Οι επιθεωρητές του Οργανισμού έκαναν στις αρχές του χρόνου το τελικό μηχανολογικό έλεγχο του συστήματος FDHS που φορτώθηκε στο Cape Ray , με βάση τις προδιαγραφές της μεθόδου και με την έγκριση του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Όλες οι ενέργειες καταστροφής είναι σε συμφωνία με τις εθνικούς κανονισμούς των ΕΠΑ που σχετίζονται με τη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Τελικά, μια ομάδα από 4 επιθεωρητές του Οργανισμού, έχουν επιβιβαστεί στο Cape Ray με εντολή να ελέγχουν τη καταστροφή των χημικών όπλων και να βεβαιώνουν ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας για την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η ομάδα μας σε καθημερινή βάση ενημερώνει ότι όλες οι ενέργειες γίνονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και ότι όλα τα λύματα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο πλοίο.

Στο Cape Ray έχει μείνει μόνο ένα μέρος από τα χημικά που απομακρύνθηκαν από τη Συρία. Τα περισσότερα έχουν αποσυρθεί σε εμπορικές εταιρείες στη Φιλανδία, το Ενωμένο Βασίλειο και την Αμερική. H εξέλιξη των ενεργειών καταστροφής είναι καλή και το ένα τρίτο των χημικών έχουν καταστραφεί είτε στη Συρία, στο Cape Ray είτε στα εργοστάσια εταιρειών. Όλες αυτές οι ενέργειες και οι προλεγόμενες μεταφορές χημικών στις μονάδες καταστροφής έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς, και χωρίς ατυχήματα. Τα λύματα από τη καταστροφή χημικών στο Cape Ray θα αποθηκευθούν με ασφάλεια πριν αποσυρθούν σε μονάδες της Φινλανδίας και της Γερμανίας.

Η Γραμματεία είναι έτοιμη να παρέχει περισσότερες πληροφορίες όταν χρειαστεί. Παρακαλώ να είστε βέβαιοι ότι είμαστε δεσμευμένοι να παρέχουμε όσο μπορούμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη πρωτοφανή επιχείρηση και εκτιμούμε την συνεχιζόμενη υποστήριξη στους οργανισμούς που ενδιαφέρονται για τον υψηλό σκοπό του περιορισμού των χημικών όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο".

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα