Κρήτη | 17.07.2014

Σε διαβούλευση τέθηκε στη διάρκεια ημερίδας, στον Άγιο Νικόλαο το προσχέδιο για τη διαχείριση των λεκανών απορροής των ποταμών της Κρήτης.

 Ένα πλαίσιο συνδυαζόμενων μέτρων και δράσεων περιλαμβάνει το «Προσχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης», επί του οποίου ξεκίνησε η διαβούλευση, ως μια προαπαιτούμενη διαδικασία, πριν την τελική διαμόρφωση του οριστικού σχεδίου και την έγκρισή του. Το σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού αποτελεί τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων και υπαγορεύεται από την Οδηγία της Ε. Ένωσης 2000/60/ΕΚ που υποχρεώνει τα κράτη – μέλη να θεσπίσουν πλαίσιο δράσης στον τομέα της πολιτικής υδάτων.
Με αυτό το στόχο πραγματοποιήθηκε χθες, στο ΡΕΞ, στον Άγιο Νικόλαο, ημερίδα, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπεται πριν την οριστικοποίηση του σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Κρήτης. Εκτός από τους πολιτικούς εκπροσώπους της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, συμμετείχαν επίσης πανεπιστημιακοί παράγοντες, δήμαρχοι, εκπρόσωποι ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ, Γεωργικών Συνεταιρισμών και υπηρεσιακά στελέχη από φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.


Το σχέδιο για την διαχείριση του νερού στην Κρήτη πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι το 2015, οπότε αρχίζει η νέα διαχειριστική περίοδος (2015 – 2021). Στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης είναι η αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, η προστασία και η βελτίωση της κατάστασης των εσωτερικών, επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων καθώς και των άμεσα εξαρτώμενων απ' αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται η εφαρμογή του προγράμματος των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων που προβλέπονται σ' αυτό. Το πρόγραμμα μέτρων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η προτεραιότητα κάθε παρέμβασης, ανάλογα με το κόστος, τη δραστικότητα, τη σπουδαιότητα του υδατικού συστήματος που εφαρμόζεται και τον αναγκαίο χρόνο προετοιμασίας της.
Κομβικό χρονικά σημείο είναι το 2015, χρονιά κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης. Τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή θα πρέπει να ενταχθούν στα σχετιζόμενα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 

πηγή: anatolh.gr

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα