Ζαχαρίας Δοξαστάκης

Απόψεις | 27.08.2015

Τί ρυθμίζει η ΠΝΠ

Του Ζαχαρία Δοξαστάκη

Πριν απέλθει η παρούσα Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και διαλυθεί η Βουλή κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζονται θέματα για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την ΠΝΠ ΤΗΣ 26/08/2015 που εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας , μετά από πρόταση της Κυβέρνησης ,γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης σοβαρών προβλημάτων των Ο.Τ.Α. Για πολλά απ αυτά υπήρχε προγραμματισμός να αντιμετωπισθούν με το σχέδιο νόμου "Αοτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α.- Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. " που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ,αλλά λόγω της επικείμενης διάλυσης της Βουλής ανετράπη η συζήτηση και ψήφισή του.

Κατ' άρθρο η ΠΝΠ ρυθμίζει :

ΑΡΘΡΟ 1
-Με την παρ. 1 διευρύνεται ο κατάλογος των υποχρεωτικών δαπανών των ΟΤΑ του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 ( Α 114) με νέες και συγκεκριμένα:
• τα ανταλλακτικά και τη συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων,
•τα τέλη κυκλοφορίας και διοδίων,
•τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης , αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού , η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γίνει συντήρηση αυτών , καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία .

- Με την παρ.2 αντικαθίσταται το άρθρο 160 του Ν. 3463/2006 και ώσπου να ισχύσει ο νέος προϋπολογισμός του Δήμου και όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει και ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΣΟΔΟΥ( ΙΣΧΥΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ )

- Με την παρ.3 παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 73 του Ν.4331/2015(Α69) κατά δύο μήνες από την ημέρα της λήξης της.Δηλαδή για όσους δήμους ή δημοτικά ιδρύματα ή συνδέσμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων , δεν έχουν επικυρωμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015, από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, παρατείνεται αναδρομικώς και αυτοδικαίως έως και 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ο προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 2
Οι ΟΤΑ ΠΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΙΣΟΣΚΕΛΊΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎΣ ΤΟΥΣ δύνανται να συνομολογούν δάνειο που καλύπτει ακόμη και το σύνολο του ποσού. Η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3
Προσδίδεται αναδρομική ισχύς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των ΟΤΑ . Ειδικότερα για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ για τις οποίες προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, οι πράξεις αυτές ισχύουν ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ή ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ( κατά το προηγούμενο καθεστώς η ισχύς απαιτούσε δημοσίευση των πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

ΑΡΘΡΟ 4
Ρυθμίζονται θέματα σχολικών καθαριστριών και η κατ' εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ με σύμβαση διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες που απασχολείται στην πυρασφάλεια ΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 5
Ρυθμίζει θέματα προληπτικού ελέγχου δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών.

Συγκεκριμένα αποσαφηνίζει, επειδή υπήρχαν προβλήματα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι ο έλεγχος για τις δημόσιες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών , ποσού ύψους άνω των 200.000€ και χωρίς ανώτατο όριο διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του μεγαλύτερου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορά η σύμβαση μεταφοράς μαθητών.

Ηράκλειο 27/08/2015

* Ο Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης είναι τέως δήμαρχος Χερσονήσου

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα