Κρήτη | 25.09.2014

Τι αναφέρει η απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνει στους κατόχους Μηχανημάτων Έργων, ότι με την αριθ. Δ13/ο/8485/21-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΙΓΜ1-ΜΜΠ) Απόφαση του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 31-12-2015 για την υποβολή δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή των Μηχανημάτων τους πριν την 01-01-1993, προκειμένου να εξετασθούν τα αιτήματα για διαγραφή των Μηχανημάτων από την αρμόδια επιτροπή του παραπάνω Υπουργείου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αριθ.Δ13ε/1764/29-01-07 Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η διαβίβαση των αιτήσεων με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά θα γίνεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα