Κρήτη | 22.02.2013

Ναι,υπό όρους στο Χωροταξικό της Κρήτης- Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατέληξε στην εισήγησή του βάζοντας τρεις όρους για τη μελέτη που εκπονείται...

Χρειάστηκαν αλλεπάλληλες επιτροπές, διαβουλεύσεις και τρεις συνεδριάσεις από το Περιφερειακό Συμβουλιο Κρήτης για να καταλήξουν χθες το βράδυ στην τελική του εισήγηση για τον χωροταξικό σχεδιασμό πάνω στην οποία αναμένεται να βασισθεί και η πρώτη φάση της μελέτης.  Η εισήγηση ψηφίστηκε, όπως αναμενόταν, κατα πλειοψηφία καθώς οι αριστερές παρατάξεις καταψήφισαν.
 
Όπως τονίζεται “ο Περιφερειακός Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Περιφέρεια Κρήτης δεν είναι τεχνικό θέμα αλλά εξόχως πολιτικό και αναπτυξιακό θέμα"

Την σχετική εισήγηση έκανε ο αντιπεριφερειάρχης κ.Καλογερής που αναφέρθηκε στα επιμέρους θέματα:
 
«Η θέση μας,είπε, για το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ είναι ότι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει κατηγοριοποιήσεις ή χαρακτηρισμούς που θα περιορίζουν τις δυνατότητες όλων των πόλεων της Κρήτης να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους σε αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό δίκτυο, δομές υγείας, δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.α. στα πλαίσια μιας πολυπολικής ισόρροπης ανάπτυξης που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε για την Περιφέρεια Κρήτης.
 
Η πρόσφατη ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας για παράδειγμα, ανέδειξε ότι κάθε λιμάνι του νησιού μας αν συμπληρώσει τις κατάλληλες υποδομές, μπορεί με επιτυχία να υποδεχτεί τέτοια πλοία και να επωφεληθεί από το νέο τουριστικό προϊόν, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του ως διεθνούς, περιφερειακής ή τοπικής σημασίας»
 
Το ίδιο συμβαίνει –τόνισε- και με τα αεροδρόμια όπου και τα τρία (Ηρακλείου, Χανίων και Σητείας) έχουν σήμερα την δυνατότητα εξυπηρέτησης διεθνών πτήσεων, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους ως διεθνή ή περιφερειακά.
 
Μια πολύ σημαντική παρατήρηση που διατυπώνεται από πολλούς φορείς είναι η μηδενική ή πολύ χαμηλή πρόοδος στην υλοποίηση πολλών έργων ή δράσεων που περιλαμβάνονται στο ισχύον ΠΠΧΣΑΑ και αφορούν κυρίως στα βασικά έργα υποδομής με κύρια αιτία την έλλειψη χρηματοδότησης, όπως ο ΒΟΑΚ, το νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του Αεροδρομίου Χανίων, ο ΝΟΑΚ, οι κάθετοι άξονες κ.α.
Επίσης η καθυστέρηση από πλευράς πολιτείας στην κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου, των Δασικών Χαρτών, καθώς και τον καθορισμό της Γης Α΄ Προτεραιότητας, έχουν αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη της Κρήτης και έχουν γίνει η αιτία καθυστέρησης ή και ματαίωσης ακόμη πολλών επενδυτικών σχεδίων.
Επίσης δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι η έλλειψη Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για τα νερά, σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση της ζήτησης νερού κύρια από τον πρωτογενή αλλά και από τον τριτογενή τομέα, αφ ενός συνετέλεσε σε υποβάθμιση ορισμένων υδροφορέων του νησιού λόγω υπεράντλησης, και αφ ετέρου επιβράδυνε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεγάλων υδροαρδευτικών έργων (κύρια μεγάλοι ταμιευτήρες) που κρίνονται απαραίτητα για την διασφάλιση της επάρκειας των υδατικών πόρων της Κρήτης για τα επόμενα χρόνια.
Σημαντικό ζήτημα για την Κρήτη τα τελευταία χρόνια είναι η εγκατάσταση των ΑΠΕ κύρια λόγω του ανεπαρκούς νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει αλλά και της παντελούς έλλειψης οιουδήποτε σχεδιασμού, που να επιτρέπει την συνολική εκτίμηση της επίδρασής τους στο τοπίο αλλά και γενικά στο περιβάλλον και στην βιοποικιλότητα του νησιού μας.
Τέλος ,ανέφερε ο κ.Καλογερής, δεν θα πρέπει να αφήσουμε ασχολίαστες κάποιες επιλογές του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ, όπου οι προβλέψεις του για ανάκαμψη πληθυσμιακή και οικονομική σε κάποιες περιοχές της Κρήτης (πχ Σητεία) που θα βασίζονται στην ήπια ανάπτυξη, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη, χωρίς αυτό να αιτιολογείται επαρκώς από την ομάδα μελέτης ώστε τα συμπεράσματα να ληφθούν υπ όψη στο επόμενο στάδιο των προτάσεων.
 
Η τελική εισήγηση
 
Στην τελική εισήγηση τρεις είναι βασικές παρατηρήσεις όπως τις βάζει το Συμβούλιο:
 
 
1.   Το Χωροταξικό Σχέδιο Κρήτης του 2003 ήταν γενικό γι’ αυτό δεν βοήθησε στην εφαρμογή του. Δεν εμπόδισε αλλά ούτε και προσπάθησε την ανάπτυξη. Επομένως το επόμενο Χωροταξικό Σχέδιο μετά την αναθεώρηση του πρέπει να είναι περισσότερο εξειδικευμένο και συγκεκριμένο, προκειμένου να είναι χρήσιμο και χρηστικό. ( π.χ λέμε ΝΑΙ στις τουριστικές επενδύσεις στην Σητεία και στην Τριόπετρα  - Αγ. Βασιλείου – Ρεθύμνου και λέμε ΟΧΙ στα χωροθέτηση και λειτουργία γυψορυχείων.
 
2.   Η λογική του ΔΙΠΟΛΟΥ Ανάπτυξης Ηράκλειο – Χανιά είναι αποτυχημένη,  ανεφάρμοστη και ανεπιθύμητη απ’ όλες τις πλευρές της Κρήτης. Δημιούργησε περισσότερα προβλήματα απ’ όσα πιθανόν να ήθελε να λύσει. Αντ’ αυτού προτείνουμε την αρμονική και λειτουργική συνεργασία όλων των πόλεων της Κρήτης, την ενδυνάμωση όλων των πυλών εισόδου – εξόδου ανθρώπων και προϊόντων στο νησί, την εσωτερική ισόρροπη ανάπτυξη, την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την πυροδότηση της ενδογενούς ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου. Όλα τα παραπάνω ενδυναμώνονται από την εφαρμογή του Καλλικράτη σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης τα τελευταία 2 χρόνια και θα συνεχιστούν.
 
3.   ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Η βασική πολιτική κατεύθυνση του νησιού της Κρήτης, όπως έχει τεθεί από την αιρετή Περιφέρεια Κρήτης, είναι η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ προκειμένου η Κρήτη να γίνει /προοδευτικά το κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Η μελέτη πρέπει να εξειδικεύσει όλες τις πτυχές της πολιτικής της εξωστρέφειας (πολιτικές συνεργασίας, πολιτιστικές ανταλλαγές, εξαγωγές προϊόντων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ποιοτικός Τουρισμός, εξωστρέφεια επιχειρήσεων, προϊόντων ….) και τις χωρικές διαστάσεις τους και τις ανάγκες υπερτοπικής εμβέλειας υποδομών που απαιτούν.
 
Επίσης η Περιφέρεια Κρήτης θα συγκροτήσει μια ευρεία Ομάδα Εργασίας  για την επεξεργασία όλων των θεμάτων και την αξιοποίησης των προτάσεων των φορέων, προκειμένου στα επόμενα στάδια της μελέτης της και της δεύτερης Γνωμοδότησης μας να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις.
 

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα