Check this out | 24.01.2013

Συντονιστής του προγράμματος RACCE (Raising earthquake Awareness and Coping with Children Emotions)


Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 23/1/ 2013 στην αίθουσα «Γ. Κρανιδιώτη» στο Υπ. Εξωτερικών στην Αθήνα η Τελική Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος RACCE που διοργάνωσαν οι εταίροι του έργου, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων. Τη συνάντηση χαιρέτησαν ο Προϊστάμενος του τμ. Επιστημών της Γης της UNESCO κ. Patrick Mckeever, η υπεύθυνη παρακολούθησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ. Billiana Zuber, ο αντιπρόεδρος του ΟΑΣΠ, η Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γραμ. Πολιτικής Προστασίας κα Κακαλιάγου Όλγα, η αναπλ. προϊσταμένη του τμ. Διεθνών Οργανισμών Δ/νσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του ΥΠΑΙΘΠΑ, ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών κ. Κώστας Συνολάκης, ο συντονιστής των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων κ. Ζούρος Νικόλαος και η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κα Τζιτζικώστα Αικατερίνη.
Το Πρόγραμμα RACCE (Raising earthquake Awareness and Coping with Children Emotions) είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε. και είχε ως βασικό στόχο την ενίσχυση του επιπέδου της γνώσης σε σχέση με σεισμικές ή ηφαιστειακές καταστροφές και την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών σε περίπτωση ανάλογων κινδύνων.
Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 26 μήνες και ολοκληρώνεται τον προσεχή Φεβρουάριο, ενώ χρηματοδοτήθηκε με περίπου 430.000 € από την Ε.Ε. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ), ενώ εταίροι το Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και ο ΟΑΣΠ από την Ελλάδα, το Ινστιτούτο Παρακολούθησης Βεζούβιου και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Villa Montesca από την Ιταλία, το Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών Σόφιας από τη Βουλγαρία και το Γεωλογικό Απόθεμα Haute Provence της Γαλλίας.
Οι επιμέρους στόχοι και τα παραδοτέα του έργου σχεδιάστηκαν με βάση τη διεθνή εμπειρία και τη συσσωρευμένη γνώση, ιδιαίτερα αυτή που αποκτήθηκε μετά τους πρόσφατους σεισμούς στην Αθήνα, στην Ιταλία και στον Ειρηνικό, αλλά και τις πρόσφατες εκρήξεις της Αίτνας. Είναι κοινή παραδοχή ότι τα παιδιά και ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως τα ΑΜΕΑ και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τις σημαντικότερες και πιο μακροχρόνιες, ψυχολογικές κυρίως επιπτώσεις, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Ιδιαίτερα τα παιδιά μπορούν να εμφανίσουν σημαντικά ψυχολογικά τραύματα, όπως το Σύνδρομο Μετατραυματικού Στρες, τα οποία ενδέχεται να τα σημαδέψουν σε όλη τους τη ζωή. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα προβλήματα αμβλύνονται με την αύξηση της γνώσης σχετικά με τα φαινόμενα αυτά, την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και την άμεση παροχή υποστήριξης και βέβαια με τη διαρκή εφαρμογή των μέτρων προστασίας .
Έτσι, ως κεντρικοί στόχοι τέθηκαν η αύξηση της γνώσης για τα φαινόμενα αυτά, η παροχή κατευθύνσεων και πληροφοριών για την υποστήριξη των παιδιών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και η μεταφορά ορθών πρακτικών και στάσεων μέσα από διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση. Ως ομάδες στόχοι τέθηκαν τα παιδιά, αλλά επίσης οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς καθώς και Ομάδες Εθελοντών. Από τα πρώτα παραδοτέα του έργου ήταν η Μελέτη των Αναγκών ανά χώρα και η σύνταξη ενός εγχειριδίου Κατευθύνσεων και Συμβουλών για την Ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών. Η μελέτη των αναγκών που εκπονήθηκε με τη βοήθεια ειδικών, ερωτηματολογίων και καταγραφή των συνθηκών έδειξε τη μεγάλη διαφορά στο επίπεδο πληροφόρησης  και άσκησης αντισεισμικής πολιτικής ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες, την απουσία στις περισσότερες περιπτώσεις σχετικών εκπαιδευτικών βοηθημάτων μέσα στα σχολικά προγράμματα και τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν παιδιά και ενήλικες τα φαινόμενα αυτά και τις ενδεχόμενες καταστροφές.
Ακολούθως σχεδιάστηκε μια Κινητή έκθεση που αποτελείται από 20 πόστερς τα οποία παρέχουν τη βασική γνώση και τις πληροφορίες για τα σχετικά θέματα. Η έκθεση μεταφράστηκε σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και χρησιμοποιείται ως υποστηρικτικό υλικό για τις δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης, ενώ μπορεί να μεταφέρεται με τη μορφή δανεισμού σε απομακρυσμένες περιοχές για την κάλυψη σχολικών ή άλλων δημόσιων εκδηλώσεων. Οι περισσότεροι εταίροι εμπλούτισαν την έκθεση με άλλα διαδραστικά εργαλεία ή παρήγαγαν και πιο μόνιμα εκθέματα. Το ΜΦΙΚ υλοποίησε μια παράλληλη Περιοδική έκθεση που εμπλουτίστηκε από εκπαιδευτικό σεισμογράφο, δεξαμενή προσομοίωσης τσουνάμι, διαδραστικές οθόνες παρακολούθησης παγκόσμιων σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων όπως και δημιουργίας προσωπικών δονήσεων, ενώ το Γεωλογικό Απόθεμα της Γαλλίας παρήγαγε ένα «ομιλών βιβλίο», ένα διαδραστικό έκθεμα για ΑΜΕΑ.
Βασικό παραδοτέο όμως του έργου είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια εξωτερικών παιδαγωγών και ειδικών της ερευνητικής ομάδας του έργου. Αυτά αφορούν στη δημιουργία ενός Βιωματικού προγράμματος για σεισμικούς προσομοιωτές που εδώ και ένα χρόνο λειτουργούν στα Μουσεία της Κρήτης και της Λέσβου, και κυρίως στην Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή του προγράμματος. Η Μουσειοσκευή αυτή περιλαμβάνει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο με τα εγχειρίδια οδηγιών και θεωρητικών γνώσεων, 12 διαφορετικές δραστηριότητες, διαδραστικά εκθέματα και μοντέλα, παιγνίδια, cd-rom για την κατασκευή πειραματικών διατάξεων και μοντέλων από ανακυκλωμένα υλικά, όλα αυτά διαβαθμισμένα ανά ηλικιακή ομάδα μαθητών, αλλά και ενηλίκων. Το εκπαιδευτικό πακέτο μπορεί να υλοποιείται στα πλαίσια των σχολικών προγραμμάτων όλων των χωρών που συμμετέχουν το πρόγραμμα, για την Ελλάδα στα μαθήματα «Ευέλικτης Ζώνης» Δημοτικού και «Project» Γυμνασίων, ενώ σχεδιάστηκε για τη χώρα μας και αντίστοιχο πρόγραμμα για προσχολική ηλικία. Παράλληλα, με τη βοήθεια ειδικών παιδοψυχολόγων σχεδιάστηκε πρόγραμμα-πρόταση και για παιδιά ΜΕΑ. Το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στην σχολική αίθουσα ή και σε Μουσεία, Κέντρα Ενημέρωσης και επιμορφωτικούς  χώρους, αφού η Μουσειοσκευή είναι τοποθετημένη μέσα σε ειδική βαλίτσα και μπορεί να μετακινείται επίσης με τη μορφή δανεισμού.
Όλα τα παραδοτέα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του έργου (http://racce.nhmc.uoc.gr) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους επισκέπτες της, ενώ στη σελίδα στο FACEBOOK αναρτώνται νέα και δραστηριότητες.
Οι δράσεις όσο και τα παραδοτέα αξιολογήθηκαν από τους εταίρους αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ έγινε και εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με συνεργαζόμενα σχολεία και εκπαιδευτικούς, ώστε όπου χρειάστηκε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις. Σε κάθε χώρα και σε κάθε εταίρο υλοποιήθηκαν και θα υλοποιηθούν διάφορες δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης, ενώ στην Κρήτη, με τη συνεργασία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης,  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει αρχίσει να υλοποιείται ήδη σε δύο Δημοτικά, δύο Γυμνάσια και τρία νηπιαγωγεία.
Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα είχε ως στόχο την πληροφόρηση αρμόδιων φορέων, υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σε εθνικό επίπεδο, για το πρόγραμμα και τα παραδοτέα του και την όσο το δυνατό ευρύτερη διάχυση των τελικών αποτελεσμάτων του. Παράλληλα με τη συνάντηση φιλοξενήθηκε στο φουαγέ του Υπουργείου και η Κινητή έκθεση του προγράμματος.
Με δεδομένο ότι τρεις από τους εταίρους του έργου (το ΜΦΙΚ για τον Ψηλορείτη, το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου και το Γεωλογικό Απόθεμα Haute Provence της Γαλλίας) αντιπροσωπεύουν Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Γεωπάρκα και επίσης ότι βασική προτεραιότητα της UNESCO είναι η ενημέρωση και η προστασία από τις Φυσικές Καταστροφές, η εκδήλωση αυτή συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO στην αίθουσα «Γ. Κρανιδιώτη» που μας παραχωρήθηκε ευγενικά από το Υπ. Εξωτερικών.

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα