Υγεία | 30.03.2015

Μέχρι τις 15 Μαΐου οι συμβάσεις των ιδιωτικών κλινικών


Παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου οι συμβάσεις όλων των παρόχων του ΕΟΠΥΥ με εξαίρεση τις συμβάσεις των ιδιωτικών κλινικών που θα παραταθούν μέχρι τις 15 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, η παράταση συμβάσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου αφορά στις υφιστάμενες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με διαγνωστικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, οδοντοτεχνίτες, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ), μονάδες τεχνητού νεφρού (ΜΤΝ), οικοτροφεία, ιδρύματα / κλινικές χρονίων παθήσεων, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ειδικά ιδρύματα για ΑμεΑ, ιδρύματα ασυλικού τύπου και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Ειδικότερα, για όσες εκ των ΜΧΑ και ΜΤΝ έχουν υπογράψει το νέο σχέδιο σύμβασης, δεν τους αφορά η παράταση.

Παράλληλα, με εντολή του υπουργού Υγείας έχουν συγκροτηθεί ομάδες εργασίας για κάθε κατηγορία παρόχων χωριστά με τη συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων. Οι ομάδες εργασίας θα ξεκινήσουν άμεσα, εντός της εβδομάδας, έτσι ώστε οι συζητήσεις για τις νέες συμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί προτού λήξει η παράταση.

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα