Υγεία | 04.03.2016

Για να αποφευχθούν ασθένειες

Η ελληνική κυβέρνηση συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας καθώς και στην ποιότητα και μεταφορά των τροφίμων που διανέμουν οι ΜΚΟ.

Κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διαβίωση των προσφύγων, περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, που απεστάλη προς τις περιφέρειες. Επισημαίνεται ότι με αφορμή την άφιξη μεγάλου κύματος προσφύγων και μεταναστών τόσο στο λιμάνι του Πειραιά, όσο και σε άλλες περιοχές ανά την επικράτεια και με δεδομένο ότι παραμένουν στους χώρους άφιξης ή και σε άλλους χώρους της επιλογής τους μέχρι να διευθετηθεί το θέμα της μετακίνησης τους, για λόγους επιτακτικής διασφάλισης και προστασίας της δημόσιας υγείας θα πρέπει: 

- Οι χώροι προσωρινής εγκατάστασης των προσφύγων να διαθέτουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για την υγιεινή διαβίωση, όπως πόσιμο νερό, υγιεινά αποχωρητήρια, δοχεία συλλογής και μέσα αποκομιδής των απορριμμάτων για την αποφυγή κινδύνου ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων για τη Δημόσια Υγεία, δυνατότητες ατομικής καθαριότητας κατά προτίμηση σε κοινόχρηστα λουτρά και πλύσης ιματισμού.

- Όσον αφορά το θέμα της ασφαλούς σίτισης των προσφύγων-μεταναστών τονίζεται ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διατροφή τους σε περίπτωση που διανέμονται τρόφιμα, τα οποία προσφέρουν διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, φορείς ή επιχειρήσεις τροφίμων, σε ότι αφορά τις συνθήκες παρασκευής, μεταφοράς, συντήρησης, στον τρόπο διανομής και κυρίως στην ποιότητα κατά τον χρόνο διανομής.

- Επισημαίνεται ότι η ασφάλεια των τροφίμων σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής τους (πρώτες ύλες, παρασκευή, διατήρηση, διακίνηση, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή κτλ.), καθώς και η προσωπική υγιεινή των χειριστών των τροφίμων αποτελούν πρωταρχικής σημασίας παράγοντες , ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι δημόσιας υγείας.

- Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο των τροφίμων κυρίως στις περιπτώσεις που γίνεται μαζική προετοιμασία και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρόφιμα ευαλλοίωτα. Προσοχή επίσης θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όπου διανέμονται στους πρόσφυγες τυποποιημένα τρόφιμα. Θα πρέπει αυτά να διακινούνται με ασφάλεια και να αποθηκεύονται μέχρι τη διανομή τους σε χώρους με απόλυτη τάξη, καθαριότητα και με συνθήκες συντήρησης τέτοιες ώστε να αποφεύγονται τυχόν αλλοιώσεις ή επιμολύνσεις τους.

- Τέλος επισημαίνεται ότι, για την όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (υγειονομική υπηρεσία, οικείος ΟΤΑ, λιμενική αρχή, αστυνομική αρχή κτλ.) με απώτερο σκοπό την προστασία και διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

 

 

 

Πηγή: iefimerida.gr

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα