Υγεία | 12.02.2016

Τα εμβόλια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τον εμβολιασμό μεταναστών και ευάλωτων πληθυσμών

Παρελήφθησαν από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων τα παρακάτω είδη εμβολίων:

 

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ

 

TETRAVAC

 

ΙΛΑΡΑΣ – ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ

 

MMR

 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ

 

HBVAXPRO

 

AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ

 

ACT HIB

 

ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ

 

VARILIX

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ

 

CERVARIX

 

Τα εμβόλια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τον εμβολιασμό μεταναστών και ευάλωτων πληθυσμών λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής ροής στη χώρα μας καθώς και την αδυναμία πρόσβασης ευάλωτων πληθυσμών στο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας

Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να εμβολιαστούν:

Σε επίπεδο Κρήτης σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία με τα παρακάτω εμβόλια:

 

ΙΛΑΡΑΣ – ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ

 

MMR

 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ

 

HBVAXPRO

 

ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ

 

VARILIX

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: οι  ωφελούμενοι θα μπορούν να εμβολιαστούν εκτός από τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Νομού και στo Kέντρο Στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων Δ. Ηρακλείου, στο Δημοτικό Ιατρείο Δ. Ηρακλείου, στο Κοινωνικό Ιατρείο Δ. Μαλεβιζίου και στο Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου με τα παρακάτω εμβόλια: 

 

 

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ

 

TETRAVAC

 

ΙΛΑΡΑΣ – ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ

 

MMR

 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ

 

HBVAXPRO

 

AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ

 

ACT HIB

 

ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ

 

VARILIX

 

Και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο) με τα παρακάτω εμβόλια:

 

 

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ

 

TETRAVAC

 

ΙΛΑΡΑΣ – ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ

 

MMR

 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ

 

HBVAXPRO

 

AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ

 

ACT HIB

 

ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ

 

VARILIX

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ

 

CERVARIX

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:  εκτός από τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Νομού και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνου και στο Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα παρακάτω εμβόλια:

 

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ

 

TETRAVAC

 

ΙΛΑΡΑΣ – ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ

 

MMR

 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ

 

HBVAXPRO

 

AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ

 

ACT HIB

 

ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ

 

VARILIX

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ

 

CERVARIX

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ: εκτός από τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Νομού και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων, στο Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Χανίων και στους «Γιατρούς του Κόσμου» τα παρακάτω εμβόλια:

 

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ

 

TETRAVAC

 

ΙΛΑΡΑΣ – ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ

 

MMR

 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ

 

HBVAXPRO

 

AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ

 

ACT HIB

 

ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ

 

VARILIX

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ

 

CERVARIX

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: εκτός από τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Νομού και στο Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας και στο Δημοτικό – Κοινωνικό Ιατρείο Σητείας τα παρακάτω εμβόλια:
 

 

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ

 

TETRAVAC

 

ΙΛΑΡΑΣ – ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ

 

MMR

 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ

 

HBVAXPRO

 

AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ

 

ACT HIB

 

ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ

 

VARILIX

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ

 

CERVARIX

 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των φορέων που θα διενεργήσουν τον εμβολιασμό παρατίθενται στο παρακάτω πίνακα: 

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης

2813410717 & 718 & 719

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων

2821344210

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνου

2831343307

Kέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών ομάδων Δ. Ηρακλείου

2810300141

 

Δημοτικό Ιατρείο Δ. Ηρακλείου

2810344722 & 2810319670

Κοινωνικό Ιατρείο Δ. Μαλεβιζίου

2810823730

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου

 

2891024611

Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρεθύμνου

2831042120

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Χανίων

2821502754 &755

«Γιατροί του Κόσμου» Χανίων

2821023110

Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας

2842025466

Δημοτικό – Κοινωνικό Ιατρείο Σητείας

2843340171

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα