Κρήτη | 09.03.2013

Από τη Δομή Ισότητας Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου

Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εν μέσω μιας κοινωνικής κρίσης, που χαρακτηρίζεται από ανεργία ρεκόρ, απότομη αύξηση της φτώχειας και της ανασφάλειας.

Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις, ότι, η κρίση έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες που ήταν ήδη σε μειονεκτική θέση στην αγορά και τις συνθήκες εργασίας, αύξησε την επισφαλή απασχόληση των γυναικών, την ανεργία, τις αναγκάζει να δέχονται μερική απασχόληση, χαμηλότερους μισθούς, ενώ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Όλες αυτές οι παραχωρήσεις δημιουργούν την πιθανότητα να θέσουν σε κίνδυνο τη μελλοντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων, αλλά και να αντιστραφούν τα όσα καταχτήθηκαν με σκληρούς αγώνες στο χώρο εργασίας, στο σπίτι και σ’ όλους τους τομείς της ζωής των γυναικών.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που επιτείνει τα δυσμενή και άνισα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης, η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελεί στρατηγικό στόχο της Γ.Σ.Ε.Ε., θεωρώντας ότι η δραστηριοποίηση και η εκπροσώπηση των γυναικών στα συνδικάτα επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε.

Για την υλοποίηση του Σχεδίου δράσης της Γ.Σ.Ε.Ε. για την προώθηση και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, έχει δημιουργήσει 11 Δομές Ισότητας των Φύλων σε Εργατικά Κέντρα και σε Ομοσπονδίες.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος εντάσσεται η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης Help Line: 801-110-1900, που είναι πανελλαδικής εμβέλειας και λειτουργεί καθημερινά από 9:00 π.μ. – 17:00 μ.μ., με το συντονισμό της Κεντρικής Δομής Ισότητας της Γ.Σ.Ε.Ε., τηλ. 210-8202259, για την παροχή πληροφόρησης προς τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στα σωματεία σχετικά με εργασιακά ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη των συνδικαλιστικών δράσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ενθάρρυνση και η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Δομή Ισότητας των Φύλων δημιουργήθηκε και στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου για την υποστήριξη με ατομική συμβουλευτική εργαζομένων γυναικών και την πληροφόρηση τους σε εργασιακά-ασφαλιστικά ζητήματα και την εφαρμογή ενεργειών επιμόρφωσης, ενδυνάμωσης, ανάπτυξης των διεκδικητικών και των ηγετικών ικανοτήτων τους.

Για την υλοποίηση του στόχου της επιμόρφωσης πραγματοποιούνται στη Δομή Ισότητας των Φύλων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου σήμερα 9 Μαρτίου 2013 και αύριο 10 Μαρτίου επιμορφωτικά σεμινάρια στα ζητήματα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Δικτύωσης με εκπαιδεύτρια την κ. Ζιζή Σαλίμπα, Δρ. Οικονομολόγο της Εργασίας, Στέλεχος Κεντρικής Δομής Ισότητας της Γ.Σ.Ε.Ε. και συμμετείχαν γυναίκες συνδικαλίστριες.

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα