Κρήτη | 07.08.2014

Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο ότι από σήμερα  Πέμπτη 7/8/2014 έως και τη Δευτέρα 15/9/2014 δέχεται αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα VOUCHER ανέργων 25 – 29 ετών του ΟΑΕΔ.

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καθώς και άνεργοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1/1/1985 έως 31/12/1989 (25-29 ετών) και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ – κάτοχοι κάρτας ανεργίας -  μπορούν να  συμπληρώσουν ΣΗΜΕΡΑ την αίτηση συμμετοχής τους  στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ το οποίο αναλαμβάνει την υπόλοιπη διαδικασία καταχώρησης  στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και αναλαμβάνει τη διαδικασία ένταξης των επιδοτούμενων ανέργων στις τοπικές επιχειρήσεις.

 Οι ωφελούμενοι άνεργοι εφόσον επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ θα καταρτιστούν από το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους στις συνεργαζόμενες με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ επιχειρήσεις.

Να σημειωθεί ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει 15.000 επιχειρήσεις – μέλη οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, της μεταποίησης, του Εμπορίου, των εξαγωγών και του τουρισμού. 

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αφορά 30.000 άνεργους, εκ των οποίων:

 - 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ

-18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 -         θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων

 -        Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες

 -       Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 -        Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 250 ωρών πρακτικής άσκησης).

 Η αμοιβή των ωφελούμενων του προγράμματος κυμαίνεται από 2.280€ έως 2.550€ ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ή επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλουν άμεσα την αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα στους ακόλουθους συνδέσμους:

AIΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΡΓΟΥ 25-29 ΕΤΩΝ

AIΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τηλ: 2810-302730 & 2810- 302735  & 2810247034, e-mail:  info@katartisi.gr ΥΠΕΥΘΥΝΗ : Λένα Στεφανουδάκη,   ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».    

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα