Υγεία | 29.09.2015

Συνέχιση λειτουργίας της Παιδοψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ με υπουργική απόφαση

Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.

Συγκεκριμένα, μετά από τις εισηγήσεις των Διοικήσεων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και του ΠΑΓΝΗ και με ταχύτατες διαδικασίες, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας εξέδωσε την σχετική Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η κίνηση των διαδικασιών συνεργασίας για χρονικό διάστημα έως ένα έτος με δύο ΠΕ Ιατρούς ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, δύο ΠΕ Ψυχολόγων, ένα ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και πέντε ΤΕ Νοσηλευτικής, με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «Βενιζέλειο», για την Οργανική Μονάδα έδρας Ηράκλειο.

Η Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ αποτελεί την μοναδική αντίστοιχη κλινική σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης και των νησιών του Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.

Με την άμεση και θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας απεφεύχθη η  αναστολή  λειτουργίας της κλινικής, λόγω της λήξης των συμβάσεων του προσωπικού της που είχε προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ, γεγονός που θα είχε ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ευάλωτη αυτή κοινωνική ομάδα.

Προτεραιότητα και όραμα, τόσο της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, όσο και της Διοίκησης του ΠΑΓΝΗ ήταν η έναρξη λειτουργίας της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, η  οποία μετά από επίπονες προσπάθειες ξεκίνησε πιλοτικά στις 10.9.2014 και από 28.1.2015 αναπτύχθηκαν 5 κλίνες νοσηλείας, με δυνατότητα ανάπτυξης 10 κλινών τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα οι Διοικήσεις της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και του ΠΑΓΝΗ έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Υγείας για την στελέχωση της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και επιστημονικό προσωπικό.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι και η προέγκριση πλέον από το Υπουργείο Υγείας 16 θέσεων μόνιμου προσωπικού και η προκήρυξη 2 θέσεων επικουρικών παιδοψυχίατρων μελλοντικά για τη λειτουργία της κλινικής.

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα