Πολίτες | 21.08.2012

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι βροχές

Όπως είναι γνωστό, στις  29 Ιουνίου έγινε  η  έμφραξη του Φράγματος   και  τώρα  πιά  νερό  δεν  θα  ξαναπάει  στην  θάλασσα.  Το νερό   παραμένει  στην  Λεκάνη  κατάκλυσης,  που  έχει  συνολική  χωρητικότητα  27 εκατ  κυβικά.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ελήφθησαν με διαφορά περίπου ενός μήνα αν  και   ο  Αποσελέμης  είναι  χείμαρος  και  το  καλοκαίρι  δεν  έχει  νερό,  έχει  ήδη αρχίσει  να  μαζεύεται  νερό  από  στραγγίσματα  στην   Λεκάνη  απορροής.Φωτογραφία από  την  στέψη  του  Φράγματος που ελήφθη στις 6 Αυγούστου


 Άνοδο  της  στάθμης  του  νερού  στην  Λεκάνη  κατάκλυσης  θα  έχουμε  μολις αρχίσουν  οι  Φθινοπωρινές  βροχές.

Κώστας Μπριλάκης

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα