Κρήτη | 30.04.2012

Συνολικά οι πιστώσεις ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ και αφορούν δημόσια δαπάνη

Έως τις 15 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιολογική Κτηνοτροφία», μετά από σχετική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη.

Υπενθυμίζεται πως συνολικά οι πιστώσεις ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ και αφορούν δημόσια δαπάνη. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως επαγγελματίες αγρότες και κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

Όσοι είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει να πληρούν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 35% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

Δεύτερον, πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει τέσσερις βασικούς στόχους: την προστασία των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αειφόρο διαχείριση των βοσκότοπων, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα