Κρήτη | 03.09.2012

Θεσμικού, οικονομικού και λειτουργικού ενδιαφέροντος

Μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές που με την υλοποίησή τους θα συνδράμουν στην βελτίωσης της σημερινής λειτουργικής-οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ όλης της χώρας, κατέθεσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Νίκος Σχοιναράκης.

Οι προτάσεις ήταν θεσμικού, οικονομικού αλλά και λειτουργικού ενδιαφέροντας και τα σχόλια της ολομέλειας των Δημάρχων όλης της χώρας, ήταν ιδιαιτέρως θετικά.

Οι κυριότερες από τις προτάσεις του κ. Σχοιναράκη ήταν οι κάτωθι:

Θέματα θεσμικού ενδιαφέροντος


*) Να καταργηθεί το ασυμβίβαστο όσον αφορά την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από τους Δημάρχους που ηγούνται Δήμων άνω των 10.000 κατοίκων.

*) Να συνεχιστεί κανονικά η καταβολή της αντιμισθίας όλων των αντιδημάρχων και από 01-01-2013 και να μην ισχύει το αρ. 3 παρ. 3 του Ν.4051/2012 όπου καθορίζεται ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθίας αντιδημάρχων, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των αντιδημάρχων του κάθε Δήμου.

Θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος


*) Να γίνει με νομοθετική ρύθμιση άμεση παύση της δέσμευσης χρημάτων με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

*) Να επαναπροσδιοριστεί το ποσοστό καταβολής εσόδων από τις ΑΠΕ στους κατά τόπους Δήμους, στο ύψος του 5% από το 1,7% που είναι σήμερα.

*) Να εξασφαλιστεί από το Κράτος το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των Δήμων, που θα συμπεριλαμβάνει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ή ακόμα και τις μηνιαίες δανειακές υποχρεώσεις κτλ.

*) Να επιστραφούν οι δόσεις των δανείων που έχουν ήδη καταβληθεί, ως προς το κεφάλαιο, αφού πρώτα παρακρατηθούν οι τόκοι, ώστε να μην υπάρχει αύξηση του συνολικού χρέους που απορρέει από τις επιμέρους δανειακές υποχρεώσεις.

*) Άμεση χρηματοδότηση των Δήμων, μέσω μη απορροφημένων πόρων του ΕΣΠΑ, για την εκπόνηση μελετών. Επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ που να αφορά μόνο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με προϋποθέσεις ΣΑΤΑ για μικρά έργα που αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα του πολίτη.

*) Να καταβάλλεται το 10% από τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων, στους τοπικούς Δήμους.

Θέματα λειτουργικού ενδιαφέροντος


*) Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από τους μητροπολιτικούς Δήμους, σε Δήμους της ενδοχώρας και ιδιαίτερα μηχανικών για την ορθή στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών.

*) Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ΑΠΕ, να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας.

*) Περιορισμός των μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων στους Δήμους, στα πλαίσια της διοικητικής αποκέντρωσης, ελλείψει προσωπικού και τεχνογνωσίας και λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης.

  

 

 

 

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα