Υγεία | 30.03.2012

Τι δείχνει έρευνα της Icap

Μείωση παρουσίασε, για πρώτη φορά, το συνολικό μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία, η οποία σε ποσοστό εκτιμάται στο 13,5%, το 2010/09.

Αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, από την κλαδική μελέτη Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group ΑΕ. Η εν λόγω μελέτη πραγματεύεται τους τομείς των γενικών θεραπευτηρίων, των μαιευτικών- γυναικολογικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, εξετάζοντας την πορεία και τις προοπτικές τους.

Σχετικά με την πορεία και τη διάρθρωση της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας, η μελέτη της Icap Group αναφέρει τα εξής: "Η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας, βάσει αξίας, εμφάνισε μείωση κατά 13,5%, το 2010, σε σχέση με το 2009.

Ειδικότερα, κατά κατηγορία, τη μεγαλύτερη μείωση εμφάνισαν τα έσοδα των γενικών κλινικών (ποσοστό 15,6%) και ακολουθεί η αγορά των μαιευτικών- γυναικολογικών κλινικών με ποσοστό μείωσης 13,1%.

Σχετικά με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, η μείωση των εσόδων τους διαμορφώθηκε στο 6,3%, το 2010. Η κατηγορία των γενικών κλινικών αποσπά το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 65%, για το 2010.

Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 21% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Στο πλαίσιο της μελέτης, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει 19 επιλεγμένων αριθμοδεικτών, για την πενταετία 2006-2010. Επίσης, συνετάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός, για τις χρήσεις 2009 και 2010, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 57 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών, 11 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μαιευτικών κλινικών και 60 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων.

Όπως προέκυψε από την εν λόγω ανάλυση, το σύνολο του ενεργητικού των ιδιωτικών κλινικών κατέγραψε οριακή ποσοστιαία μείωση 1,1%, το 2010, των μαιευτικών κλινικών μείωση κατά 2,7%, ενώ των διαγνωστικών κέντρων παρουσίασε αύξηση κατά 3,2%.

Αντίστοιχα, τα συνολικά έσοδα των ιδιωτικών κλινικών εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 13,3%, των μαιευτικών κλινικών μειωμένα κατά 18,3% και των διαγνωστικών κέντρων μειωμένα κατά 5,2%.

Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των γενικών κλινικών ήταν ζημιογόνο, το 2010, σε αντίθεση με το 2009, όπου ήταν κερδοφόρο, ενώ δραστική ήταν η μείωση των κερδών προ φόρου για τις μαιευτικές - γυναικολογικές κλινικές. Αναφορικά με τα διαγνωστικά κέντρα, τα κέρδη προ φόρου εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 24,3%, το 2010.

Μελετώντας τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου, για το πρώτο τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, στον τομέα των γενικών κλινικών παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών της τάξης του 20%, ενώ στον τομέα των μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών η μείωση είναι της τάξης του 26%.

Λιγότερες ήταν οι απώλειες για τον τομέα των διαγνωστικών κέντρων, όπου σημειώνεται μείωση της τάξης του 10%.

Όπως επισημαίνει η Icap Group, εκτός από δημογραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, το επίπεδο των νοσηλευτικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα χαρακτηρίζεται ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας για τη στροφή του κοινού στις ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2009, καταγράφηκαν, σε ολόκληρη τη χώρα, 15.124 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια επί συνόλου 54.704 κλινών.

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διακρίνονται σε μεγάλες πολυδύναμες κλινικές, σε μεσαίες και μικρότερες μονάδες, ενώ ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα νευροψυχιατρικά θεραπευτήρια και οι μαιευτικές κλινικές. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, αρκετά δε εξ' αυτών ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα