Πολιτισμός | 02.08.2012

Εντός του έτους ο νέος τόμος

Ως τις 20 Αυγούστου υποβάλλονται οι εργασίες για τον έκτο τόμο του «Εν Χανίοις».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με απόφασή του, ενέκρινε την έκδοση εντός του έτους του τόμου και όρισε τη Συντακτική Επιτροπή και την Επιμελήτρια της έκδοσης.

Οι εργασίες που θα περιληφθούν στον τόμο θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και μη δημοσιευμένες σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, να αναφέρονται στην Ιστορία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τέχνες και Λαογραφία της Κρήτης γενικά, και των Χανίων ειδικότερα, και να είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (cd) και σε μια εκτύπωση, σε συμβατή γραμματοσειρά 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο και σε έκταση το πολύ έως 20 σελίδες μεγέθους Α4 (επιπλέον 5 σελίδες για το οπτικό υλικό, σημειώσεις, παραπομπές, πηγές και βιβλιογραφία).

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς να παραδώσουν ή να αποστείλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση στον τόμο, στο γραφείο της Προϊσταμένης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με την ένδειξη «Για την έκδοση "ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ", ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιμελήτριας έκδοσης kallistii@yahoo.gr το αργότερο έως τις 20 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι εργασίες που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δε θα γίνουν δεκτές. Τα κείμενα θα τεθούν υπ' όψη της Συντακτικής Επιτροπής, η οποία και αποφασίζει για τη δημοσίευσή τους. Η υποβολή εργασίας συνεπάγεται και την αποδοχή των αποφάσεων της Επιτροπής, οι οποίες είναι τελεσίδικες. Εργασίες, δημοσιευόμενες ή μη, δεν επιστρέφονται.

Οι συγγραφείς των οποίων τα κείμενα θα περιληφθούν στην έκδοση, δικαιούνται ένα αντίτυπο του τόμου και 50 ανάτυπα της εργασίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Χουδαλάκη Παρασκευή, Προϊσταμένη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων (τηλ. 28213 41662), και κ. Σημανδηράκη Ζαχαρένια, Επιμελήτρια ΄Εκδοσης (κιν. 6944801787).

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα