Υγεία | 28.01.2012

Σύμφωνα με τροπολογία, την οποία κατέθεσε χθες το απόγευμα ο υπουργός Υγείας

Χωρίς δικαίωμα συνταγογράφησης μένουν οι γιατροί του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που θα καταγγέλλονται για υπερβολικό αριθμό συνταγών.

Αυτό προβλέπει τροπολογία, την οποία κατέθεσε χθες το απόγευμα ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 'Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011'.

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:

"Στους μόνιμους και στους επί συμβάσει, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ιατρούς του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, μετά την έναρξη λειτουργίας του, οι οποίοι παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για:

•Υπερσυνταγογράφηση ή

•Κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, μπορεί με απόφαση του διοικητή του Ιδρύματος ή του προέδρου του Ταμείου να αφαιρείται η δυνατότητα συνταγογράφησης για ασφαλισμένους των φορέων και, όπου τηρείται βιβλιάριο, να αφαιρείται το βιβλιάριο συνταγογράφησης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Η σχετική απόφαση της αφαίρεσης της δυνατότητας και του βιβλιαρίου συνταγογράφησης εκδίδεται από το διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, μετά από κλήση του ιατρού για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής κλήσης.

Κατά το χρονικό διάστημα αφαίρεσης της δυνατότητας συνταγογράφησης, ο ιατρός, με απόφαση του διοικητή του Ιδρύματος ή του προέδρου του Ταμείου, απασχολείται σε άλλο έργο σχετικό με τα καθήκοντά του, χωρίς σε κάθε περίπτωση να συνταγογραφεί".

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα