Αθλητισμός | 30.03.2015

Στόχος των αγώνων είναι η συμμετοχή στην άθληση, στην ψυχαγωγία, και στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συμμετασχόντων

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  , με την   Νο 136  της 18 -03-2015  απόφαση του  του Δ.Σ., σε συνεργασία με την Ζ΄ Ένωση Φιλάθλων Σωματείων Αντισφαίρισης Κρήτης  διοργανώνει, το 2ο  Τουρνουά  Τένις Δήμου Ηρακλείου 2015.

Στόχος των αγώνων είναι η συμμετοχή στην άθληση,  στην  ψυχαγωγία, και στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συμμετασχόντων .                                              

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Α.      ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

 

με πρόεδρο :   τον   BΑΡΔΑΒΑ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  Αντιδήμαρχο αθλητισμού Δ.Η & πρόεδρο επιτροπής αθλητισμού ΔΟΠΑΦΜΑΗ       

και μέλη :         τον  ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ    Δημοτικό σύμβουλο & μέλος επιτροπής αθλητισμού ΔΟΠΑΦΜΑΗ         

                        τον  ΤΣΑΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ                 Δημοτικό σύμβουλο & μέλος επιτροπής αθλητισμού ΔΟΠΑΦΜΑΗ            

 

Έργο της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  είναι :

Η φροντίδα για εφαρμογή και τήρηση της προκήρυξης αυτής.

Η έγκριση Δηλώσεων συμμετοχής  των αθλητών.

Η έγκριση των πινάκων των ιατρών.  

Η επιλογή του συστήματος αγώνων. 

Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή του προγράμματος και την διεξαγωγή των αγώνων.

 

Β.      ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :  

                                                                                                 

                                 ΚΑΒΟΥΣΑΝΟ ΓΙΩΡΓΟ           Υπηρεσιακό στέλεχος  Δήμου Ηρακλείου-Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

                                 ΒΑΒΟΥΡΑNAΚΗ ΧΑΡΗ         Ιατρό πρόεδρο Ι.Σ.Η   με αναπληρωτή  ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΙΟ  

                                 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ        Επιδιαιτητής αγώνων (Ζ΄ ΕΦΣΑΚ)      

                                 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ            Πρόεδρος Ζ΄  ΕΦΣΑΚ &  Γ.Γ. Ο.Α.Α.Ηράκλειο

                                 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ    Εκπρόσωπος  Ace Tenis Αcademy

                                 ΒΑΡΑΚΛΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       Εκπρόσωπος Φιλία Tenis Club

 

Έργο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  είναι :

Η κατάρτιση των ταμπλό των αγώνων

Η κατάρτιση του προγράμματος των αγώνων. Ο ορισμός ιατρών των αγώνων από τον Ιατρό πρόεδρο Ι.Σ.Η    ΒΑΒΟΥΡΑNAΚΗ ΧΑΡΗ         

Η εκδίκαση ενστάσεων

Εισηγείται για οποιοδήποτε θέμα στην Οργανωτική Επιτροπή.

                                

ΑΡΘΡΟ 2

Α . ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ  που είναι κάτοικοι Ηρακλείου και που έχουν γεννηθεί :

   Για Α΄ κατηγορία Ανδρών 18-27 ετών(Γεννημένοι από 1-1-1988 εως 31-12-1997)

   Για  Β΄ κατηγορία  Ανδρών 28+ ετών (Γεννημένοι από 31-12-1987 και πριν)

   Για  Γ΄ κατηγορία Γυναικών  18+  ετών (Γεννημένες από 31-12-1997 και πριν)

 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ:

A΄ κατηγορία : Ανδρών  18-27 ετών ,  Β΄ : κατηγορία Ανδρών  28+ ετών    &   Γ΄ κατηγορία: Γυναικών  18+ ετών

                                                                                                                                                                                                                 

Γ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στο Δ.Α.Π.Κ.Η. στο Κλειστό Αθλητικό-Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου

 Πατέλες (Δνση: Νίκου Ξυλούρη & Φούμη γωνία) από Δευτέρα  20  Απριλίου   και ώρα. 09:00 π.μ. – 14:00 π.μ μέχρι και την   Τρίτη   28 Απριλίου  2015  και ώρα 15:00  με την καταβολή του παραβόλου των 5,00 € (πέντε)και την  συμπλήρωση της σχετικής φόρμας συμμετοχής.

 

Δ. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:

Η κλήρωση των αγώνων θα διεξαχθεί  την Τρίτη 5  ΜΑϊΟΥ  2015 και ώρα 10:00 στο τμήμα Αθλητισμού του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

 

 

 

 

 

 

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Η Δημοσίευση των Ταμπλό θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου  http://www.heraklion.gr  και στο  FACEBOOK:

2ο Τουρνουά Τένις Δήμου Ηρακλείου 2015, όπου και θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των αγώνων για το οποίο ο κάθε συμμετέχων  φέρει την ευθύνη της δικής του ενημέρωσης. Ο συμμετέχων  οφείλει να παρουσιάζεται  στην Γραμματεία των αγώνων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. 

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνει στα δυο (2) νικηφόρα sets με (6-6 tie break των 7 πόντων). Σε περίπτωση τρίτου set θα παίζεται ένα much tie break των 10 πόντων.

 

Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ:

 

Τα ταμπλό των  κατηγοριών θα έχει ως εξής:

Α΄ κατηγορία Ανδρών 18-27 ετών: (Γεννημένοι από 1/1/1988 έως 31/12/1997) Θα δημιουργηθεί κυρίως Ταμπλό έως 32άρι. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν τις 32 τότε θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας από τις δηλώσεις συμμετοχής.

Β΄ κατηγορία Ανδρών 28+ ετών: (Γεννημένοι  από 31/12/1987   και πριν ) Θα δημιουργηθεί κυρίως Ταμπλό έως 128άρι. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν τις 128 τότε θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας από τις δηλώσεις συμμετοχής.

Γ΄ κατηγορία Γυναικών 18+ ετών: (Γεννημένες από 31/12/1997   και πριν ) Θα δημιουργηθεί κυρίως Ταμπλό έως 64άρι. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν τις 64 τότε θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας από τις δηλώσεις συμμετοχής.

 

Για την κατάρτιση των Ταμπλό θα ληφθεί  υπόψη η κατάταξη του 1ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

 

 

Θ. ΕΝΑΡΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ: Οι  αγώνες θα ξεκινήσουν  το Σάββατο 9   Μαϊου  2015.

 

Ι.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 Ισχύουν οι  Εθνικοί κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων τένις (I.T.F.)

                                                                                                                                                                                                            

 

K.  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Για θέματα διαιτησίας υπεύθυνος αποκλειστικά είναι ο ορισμένος επιδιαιτητής.      

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα δήλωσης συμμετοχής που ακολουθεί την παρούσα Προκήρυξη. Τα στοιχεία που ζητούνται είναι υποχρεωτικά. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να κρατάνε μαζί τους την αστυνομική  ταυτότητα για να γίνει ταυτοπροσωπία εφόσον χρειαστεί.

 

 

ΑΡΘΡΟ  3

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 

Η  κατάσταση υγείας των συμμετασχόντων είναι ευθύνη των ιδίων.

Οι   συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να γνωρίζουν, ότι δεν πάσχουν  από κάποια ασθένεια που έθετε ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους,  ή θα περιόριζε την δυνατότητα συμμετοχής τους στο Τουρνουά,  αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους και οικειοθελώς και ελεύθερα επιλέγουν να τους  αναλάβουν.

Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή παράγοντα τέλεσης του αγώνα) κατά την διάρκεια ενός αγώνα , προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ,ουδεμία ευθύνη φέρει.

Ο διοργανωτής ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  αναλαμβάνει τον ορισμό ιατρών στους αγώνες , (μέσω του μέλους της Τεχνικής Επιτροπής ιατρού κ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ ΧΑΡΗ),  και διασφαλίζει την παρουσία ιατρού  κατά την διάρκεια των αγώνων .

Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον επιδιαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα , ο οποίος υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει τον αγώνα εάν δεν υπάρχει ιατρός.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

Α. ΓΗΠΕΔΑ - ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ.

 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του “ ΗΡΑΚΛΕΙΟ” Ο.Α.Α. οδός Δούκος Μποφώρ 1 που διαθέτει οκτώ (8) ηλεκτροφωτισμένα γήπεδα επιφάνειας green set.

Ημέρες αγώνων : Τα Σαββατοκύριακα 09-10/5, 16-17/5 και 23-24-25/5/2015 χωρίς να αποκλείονται ορισμοί αγώνων άλλες ημέρες της εβδομάδας.

Χρόνος τέλεσης του προγράμματος :Μάιος -Δεκέμβριος  2015.

 Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΑ

Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα της παρούσης υποχρεώσεων των αθλητών για συμμετοχή στο τουρνουά , οι αθλητές για να αγωνιστούν υποχρεούνται:

Να προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο (γραμματεία αγώνων) 15’ λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα

Να φέρουν κατάλληλη αθλητική περιβολή κατά την διάρκεια του αγώνα.

Ως αποδεικτικό  των στοιχείων  του αθλούμενου, είναι το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο , το οποίο θα επιδεικνύεται στον επιδιαιτητή εάν και εφ όσον ζητηθεί.

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα , επιλύεται από τον επιδιαιτητή.                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 Η συμμετοχή   επιβαρύνεται , για κάθε συμμετέχοντα αθλητή-τρια ,  που υποβάλλει δήλωση συμμετοχής.  με το ποσό των  5,00 €, το

 οποίο καταβάλλεται  κατά την κατάθεση της δήλωσης.

Το ποσό αυτό κατατίθεται υπέρ του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. σε τραπεζικό λογαριασμό του  και αποδεικνύεται με το σχετικό αποδεικτικό , το οποίο προσκομίζεται μέχρι την ημέρα κλήρωσης των αγώνων στο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.   

Συμμετέχοντες αθλητές -τριες που  δεν καταβάλουν  το παράβολο   εξαιρούνται της κλήρωσης και αποκλείονται από τους αγώνες.

Ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. θα καλύψει τα έξοδα Ιατρών για τους μέχρι (250  διακόσιοι είκοσι αγώνες). Ο ιατρός θα βρίσκεται σε ειδικό χώρο μέσα στην εγκατάσταση και θα καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των αγώνων που διεξάγονται στα γήπεδα ανά ημέρα ή ανά βάρδια. Ως ημέρα ορίζεται η 09:00-21:00  και ως βάρδια η 09:00-15:00 ή  15:00-21:00, για το 1ο Σαββατοκύριακο 9-10/5/2015.

Το 2ο Σαββατοκύριακο  στις 16/5/2015 το ωράριο είναι 13:30 – 10:30  και την Κυριακή 17/5/2015  16:30 – 21:30.

Το 3ο Σαββατοκύριακο στις 23/5/2015 & 24/5/2015 το πρόγραμμα των αγώνων είναι  16:30 – 21:30 . ΟΙ τελικοί σε κάθε κατηγορία , και ο αγώνας επίδειξης θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 25/5/2015 και  ώρες  που θα ορίσει  η Τεχνική Επιτροπή. Το maximum των ημερών μπορεί να είναι 7 ή αλλιώς 14 βάρδιες. Ακολουθούν οι προβλεπόμενες αμοιβές.

 

Β.  ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

 

Έπαθλα και  απονομές θα αποδοθούν σε ειδική τελετή λήξης που θα διοργανώσει ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.   , ο οποίος θα επιβαρυνθεί με την σχετική δαπάνη από τον προϋπολογισμό   του για το  2015.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

 

Ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά για την καταλληλότητα και την κατάσταση των χώρων που θα διεξαχθεί  το 2o  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 και αναγνωρίζεται από τους συμμετέχοντες αθλητές-τριες, ότι η συμμετοχή τους μπορεί να εμπεριέχει κινδύνους, ατυχήματος, τραυματισμού, κλοπής ή ζημιάς.

Επιπλέον θα συμφωνούν και θα συμμορφώνονται με τις εύλογες οδηγίες των διοργανωτών του Τουρνουά κατά την διάρκεια του.

Οι   συμμετέχοντες αθλητές-τριες  αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν ότι ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ανά πάσα στιγμή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή τους  στο  2o  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 για οποιοδήποτε λόγο ή / και αν δεν συμμορφώνονται με τη παρούσα προκήρυξη ή με τις οδηγίες των επιτροπών ή των εκπροσώπων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Οι   συμμετέχοντες αθλητές-τριες  αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι προκειμένου να συμμετέχουν στο 2o  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 απαιτείται να παρέχουν προσωπικά δεδομένα στο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός και Μητρός, Αρ. Ταυτότητας, Διεύθυνση Κατοικίας και Τηλέφωνο), και γνωρίζουν και κατανοούν ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η .για την Διαχείριση του  2oυ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015.

Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες συμφωνούν και αποδέχονται πιθανή παρουσία τους σε φωτογραφίες ή Video που θα δημοσιεύονται από τον οργανισμό ή συνεργάτες του στο διαδίκτυο  στην τηλεόραση ή στις εφημερίδες.

 

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά.

Η παρούσα  προκήρυξη 3 σελίδες  6 άρθρα )  εισήχθη για συζήτηση στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η,  από το οποίο εγκρίθηκε με την 

 Νο  136  της  18 -03-2015  απόφαση του.

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα